European Union External Action

 

EEAS RSS Feeds

Displaying 57181 - 57190 of 70073

Komisioni Evropian miratoi sot Paketën e tij vjetore të Zgjerimit. Ai vlerësoi se ku ndodhen vendet e Ballkanit Perëndimor dhe Turqia lidhur me zbatimin e reformave kyçe politike dhe ekonomike, si dhe çfarë duhet bërë për të trajtuar sfidat që mbeten. Komisioni rekomandon, ndër të tjera, që Shtetet Anëtare të marrin në konsideratë hapjen e negociatave të anëtarësimit me Shqipërinë. Kjo, gjithsesi, varet krejtësisht nga progresi i besueshëm dhe i prekshëm i zbatimit të reformës në drejtësi, në veçanti nga rivlerësimi i gjyqtarëve dhe prokurorëve ("vetingu").

The project is implemented under the EU-sponsored Programme on “Sustainable Management of Water Resources in rural areas in Uzbekistan” aims to provide further assistance in the water sector of the country.

Проект реализуется в рамках Программы Европейского Союза (ЕС) "Устойчивое управление водными ресурсами в сельских местностях в Узбекистане», который направлен на обеспечение дальнейшего содействия водному сектору страны.

The EU Chiefs of Defence have met in Brussels for their second Military Committee meeting of the year 2016.

The EU Chiefs of Defence have met in Brussels for their second Military Committee meeting of the year 2016.

Infórmese más a fondo sobre la Unión Europea, su historia y sus países. Datos y cifras fundamentales de la vida en la UE.

Languages:

Find out more about what the European Union is, its history and its countries. Facts and figures about living in the EU.

Languages:

Pages