European Union External Action

 

EEAS RSS Feeds

Displaying 81701 - 81710 of 91987

Today (14/9), the EU launched the first edition of the EU-ASEAN Blue Book, which provides an overview on development cooperation between ASEAN and the EU and its Member States.

Languages:

Hari ini (14/9), Uni Eropa meluncurkan edisi perdana EU-ASEAN Blue Book yang memberi gambaran tentang kerja sama pembangunan ASEAN dengan Uni Eropa dan Negara-negara Anggotanya.

Languages:

The Young Leaders in Climate Action event has been organised by the EU Delegation and its Member States embassies for students aged 14 to 18. The climate diplomacy week aims to raise awareness about ambitious global action, particularly the need to quickly implement the Paris climate agreement. The EU and its Member States played a central role in the global agreement in Paris to limit the rise of average global temperatures to well below two degrees celsius.

A Geographical Indication is a distinctive sign used to identify a product as originating in the territory of a particular country, region or locality where its quality, reputation or other characteristic is linked to its geographical origin.

На пути ко второй фазе Европейского фонда стратегических инвестиций и новому Европейскому плану внешних инвестиций

Languages:

Еуропалық стратегиялық инвестициялар қорының екінші кезеңі және жаңа Еуропалық сыртқы инвестициялар жоспары жолында

Wednesday, 14 September, 2016; Dar es Salaam: Yesterday, on the occasion of the European Climate Diplomacy Week (12-18 September), the Delegation of the European Union, the Embassy of France and the Embassy of Germany hosted a public screening of the award-winning documentary Demain/Tomorrow (Kesho), at the Goethe-Institut. The Minister of State, Vice President’s Office, Union and Environment, Hon. January Makamba, took part in the event together with the French Ambassador, H.E Mrs Malika Berak, the German Chargé d’Affaires, Mr John Reyels and the EU Chargé d’Affaires, Ms Luana Reale.

"Europe must invest strongly in its youth, in its jobseekers, in its start-ups. The EUR 315 billion Investment Plan for Europe has already raised EUR 116 billion in investments in its first year of operation. And now we are going to take it global." – President Juncker, State of the Union 2016

Հայաստանի Հանրապետությունում ընտրական բարեփոխումների վերաբերյալ քաղաքական նոր համաձայնագրի երեկվա ստորագրումը ՀՀ կառավարության իշխող կոալիցիայի և ընդդիմադիր քաղաքական կուսակցությունների միջև՝ հասարակական կազմակերպությունների ներկայացուցիչների հետ համատեղ քննարկումների արդյունքում, ընտրական բարեփոխումների իրականացմանը նպաստելու գործում դրական զարգացում է: 

Pages