European Union External Action

 

EEAS RSS Feeds

Displaying 73361 - 73370 of 92445

Ս.թ. ապրիլի 2-ին Հայաստանում տեղի ունեցան խորհրդարանական ընտրություններ: Ընտրությունների միջազգային դիտորդական առաքելության նախնական եզրակացության համաձայն՝ ընտրությունները լավ կազմակերպված էին և ընդհանուր առմամբ առկա էր հարգանք հիմնարար ազատությունների նկատմամբ: Այդուհանդերձ, ընտրությունների վրա ստվեր է գցել արժանահավատ տեղեկատվություն առ այն, որ եղել են քվեներ գնելու դեպքեր, քաղաքացիական ծառայողների և մասնավոր հատվածի աշխատակիցների նկատմամբ ճնշումներ, որն էլ իր հերթին հանգեցրեց ընտրությունների նկատմամբ հանրային վստահության պակասի խորացմանը: Այնուամենայնիվ, ընտրությունների արդյունքներն արտացոլում են Հայաստանի ժողովրդի կամքը:

The European Union is conducting an evaluation of how it funds development cooperation and wants your input!

Languages:

Европейский Cоюз проводит оценку своего финансирования сотрудничества в области развития и просит вас внести вклад!

Languages:

To mark the month of International Women’s Day, the European Union Delegation to Singapore, together with UN Women Singapore Committee, organised a joint seminar on Women, Peace and Security.

Held on 30th March at ESSEC Business School, this was the second joint event with UN Women Singapore Committee – one which builds on and strengthens our new partnership. The seminar brought together students, members of the diplomatic community, as well as members of UN Women. 

Mr Pierre Louis Lempereur, Head of the Political, Press and Information Section of EU Delegation to Singapore, delivered the opening speech during the seminar on "Women, Peace and Security: UNSCR 1325 and Women's Participation", co-organised with UN Women Singapore Committee (30th March 2017, ESSEC Asia-Pacific).

Pages