Western Balkans

Search

Editorial Sections Show

Content types Show

Filter by tags:

Authoring Information Show

Dates Show

 1. Videos
 2. Videos
 3. Videos
 4. Videos
 5. Videos
 6. Videos
 7. Videos

  Olsi Gjeta's Goat Farm

  Video Description: 
  Nga një biznes i thjeshtë dhe artizanal, fermeri Olsi Gjeta ka krijuar tashmë një kompani vërtet fitimprurëse përmes grantit #IPARDLike, që ka përfituar për fermën e tij të dhive. ************ From doing business in a very basic and artisan way, the farmer Olsi Gjeta has established now a real profitable company through the #IPARDLike grant he has received for goat farming.

  Olsi Gjeta's Goat Farm- IPARD Like Grant

 8. Videos

  Agro Liço

  Video Description: 
  Dikur emigrant në Itali, Fatos Liço u kthye në Shqipëri në vitin 2010 për të ndjekur ëndrrën e tij të fëmijërisë, të kishte fermën e tij. Nëpërmjet grantit "IPARD Like" ai mundi të ndërtonte një serrë dhe të ndiqte traditën në #bujqësi të familjes së tij. ************ Once a migrant in Italy, Fatos Liço came back to Albania in 2010 to follow his childhood dream, having his own farm. Through the "IPARD Like" grant he could build a greenhouse and follow the agriculture and farming tradition of his family.

  Agro Liço- IPARD Like Grant

 9. Videos
 10. Videos

Pages