Western Balkans

Procesi i Stabilizim-Asocimit

03/08/2016 - 17:32
Agreements

Në kuadër të Dialogut për Procesin e Stabilizim Asociimit (SPSA), BE-ja zhvillon takime të rregullta me autoritetet e Kosovës për një numër të temave. Kjo shërben si një mjet i krahasimit "politika e shkopit dhe karrotës" në procesin e zgjerimit të BE. BE-ja dhe autoritetet diskutojnë një sërë të çështjeve të politikës dhe bien dakord mbi veprimet e vazhdimësisë. Para çdo Dialogu të PSA, BE-ja diskuton të njëjtat çështje edhe me shoqërinë civile.