Western Balkans

Visit of the EU Delegation and UNDP teams to Përmet / Vizita e ekipeve të Delegacionit të BE-së dhe UNDP-së në Përmet

04/02/2019 - 00:00
Videos

Vizita e ekipeve të Delegacionit të BE-së dhe UNDP-së në Përmet për të parë dhe diskutuar rezultatet e punës së përbashkët në mbështetje të demokracisë vendore, zhvillimit ekonomik dhe shërbimeve sociale të përmirësuara për qytetarët shqiptarë.

************

 The visit of the EU Delegation and UNDP teams to Përmet to see and discuss results of joint work in support of local democracy, economic development and improved social services for the Albanian citizens.

Editorial Sections: