Western Balkans

EU and EBRD support for Small Businesses in Albania - Gjedra

21/12/2018 - 00:00
Videos

Kompania "Gjedra" u themelua në vitin 1993 dhe biznesi i saj fokusohet në eksportin e bimëve mjekësore.
Nëpërmjet ndihmës së Bashkimit Evropian dhe Bankës Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim, arritën të përmirësonin cilësinë e produkteve të tyre, të marrin një certifikim organik dhe të eksportojnë në tregje të reja jashtë vendit.

 

************


"Gjedra" company was established in 1993 and its business focuses on the export of medicinal plants. Through the help of the European Union and European Bank for Reconstruction and Development (EBRD) they managed to improve the quality of their products, get an organic certification, and export to new markets abroad.

Editorial Sections: