Western Balkans

Fillime të reja - Emanuel Çami / New beginnings - Emanuel Çami

19/11/2018 - 00:00
Videos

Emanueli tani është më pranë ëndrrës së tij për të punuar si inxhinier. Ndiqni historinë e tij dhe shikoni se si trajnimi profesional, i mbështetur nga BE-ja, mund të ndihmojë shqiptarët të gjejnë punë më lehtë.  #fillimetëreja


************
Emanuel is now closer to make his dream of working as an engineer come true. Watch his story and check out how vocational training, supported by the EU, can help Albanians find a job more easily. #newbeginnings

Editorial Sections: