Western Balkans

Pastrimi i Plazhit të Spillesë/ EU Beach Cleanup in Spille Albania

22/09/2018 - 18:45
Videos

Në Ditën Ndërkombëtare të Pastrimit të Plazheve, Delegacionit të Bashkimit Evropian në Shqipëri ju bashkuan më shumë se 200 vulnetarë në aksionin e pastrimit të plazhit të Spillesë. Për rreth 2 orë vullnetarët mblodhën më shumë se 300 qese të mbushura me mbeturina plastike e plehra të tjera.

. . .

On the International Coastal Cleanup Day, more than 200 volunteers joined the EU Delegation to Albania on the Spille Beach Cleanup initiative, collecting more than 300 bags of plastic waste and litter in 2 hours.

Editorial Sections: