Western Balkans

Java Evropiane e Lëvizshmërisë 2018/ European Mobility Week 2018

20/09/2018 - 00:00
Videos

Java Evropiane e Lëvizshmërisë 2018: 51 shtete dhe 2605 qytete anembanë botës që marrin pjesë. Zbuloni se si funksionojnë sistemet inteligjente të transportit në BE. Kombino dhe lëviz!

Editorial Sections: