Western Balkans

Zëri i qytetarëve për situatën e ujit në Shqipëri

19/09/2018 - 00:00
Videos

Bashkimi Evropian në mbështetje të reformës së sektorit të ujit në Shqipëri. Prioritetet kryesore të reformës së sektorit të ujit në Shqipëri janë ruajtja e cilësisë së ujit, përmirësimi i furnizimit me ujë të pijshëm dhe trajtimi i ujërave të zeza. Programi është pjesë e strategjisë kombëtare IPA 2016 për Shqipërinë dhe bashkëfinancohet nga Bashkimi Evropian, Ministria Federale Gjermane për Bashkëpunim dhe Zhvillim Ekonomik dhe Bashkëpunimi Austriak për Zhvillim.

Editorial Sections: