Western Balkans

Fuqia joshëse e sendeve plastike me një përdorim/ The seductive power of single-use plastics

11/09/2018 - 00:00
Videos

Deri në 13 milionë ton plastikë përfundojnë çdo vit në mjedisin tonë, kryesisht në oqeane. Në Detin Mesdhe mund të gjenden 40 copa mbeturinash për çdo km katror ujë. Këto shifra duhet të ndryshojnë! Ndihmoni të mposhtim ndotjet plastike, për një të ardhme më të mirë.

. . .

Up to 13 million tonnes of plastic end up in our environment globally each year, mostly in oceans. 40 pieces of marine litter per square km of water can be found in the Mediterranean Sea. These numbers need to change! Help #BeatPlasticPollution for a better future.

Editorial Sections: