Western Balkans

Fuqia joshëse e sendeve plastike me një përdorim/ The seductive of single-use plastics

13/09/2018 - 00:00
Videos

8.3 miliardë pipa plastike ndotin plazhet e botës. Çdo vit 1 milion shpendë dhe 100,000 kafshë detare ngordhin nga konsumi i pjesëve plastike. Pipave plastike i nevojiten 200 vjet për t’u dekompozuar dhe ato nuk mund të riciklohen në shumicën e vendeve. Cila është zgjidhja për këtë problem? E thjeshtë fare, nëse nuk ju nevojitet një pipë plastike, mos e përdorni atë. Herën tjetër kur të porosisni një pije kërkojeni "pa pipë". Bëj pjesën tënde! Ndihmo të mposhtim ndotjet plastike!

. . .

8.3 billion plastic straws pollute the world's beaches. Each year 1 million seabirds and 100,000 marine animals die from ingesting plastic. It takes up to 200 years for a plastic straw to decompose and they can’t be recycled in most places. What is the solution to this problem? Simple, if you do not need a plastic straw, do not use one. Just say “no straw” the next time you order a drink. Do your part! Help #BeatPlasticPollution for a better future.

Editorial Sections: