Western Balkans

Buxheti 2019-2021 - Investojmë në një të ardhme më të mirë

28/07/2018 - 00:00
Videos

Projekt - Programi Afatmesëm Buxhetor 2019-2021 botohet në faqen zyrtare të Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë www.financa.gov.al

Editorial Sections: