European Union External Action

Phiên họp thứ nhất Ủy ban hỗn hợp triển khai Hiệp định khung đối tác và hợp toàn diện Việt Nam-Liên minh châu Âu

Hanoi, 10/05/2019 - 12:58, UNIQUE ID: 190510_22
Joint Press Releases

First Joint Committee under the European Union-Viet Nam Comprehensive Partnership and Cooperation Framework Agreement

Phiên đầu tiên của Ủy ban hỗn hợp triển khai Hiệp định khung đối tác và hợp tác toàn diện Việt Nam - Liên minh Châu Âu (EU) nhóm họp  tại Hà Nội vào ngày 10 tháng 5 năm 2019. Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam Tô Anh Dũng, Trưởng đoàn Việt Nam và Tổng Vụ trưởng Châu Á - Thái Bình Dương Gunnar Wiegand thuộc Cơ quan Đối ngoại Châu Âu đồng chủ trì Phiên họp.

Với việc ra mắt Ủy ban hỗn hợp nhằm đôn đốc việc triển khai Hiệp định khung Đối tác và Hợp tác toàn diện Việt Nam – EU (PCA), có hiệu lực từ ngày 1 tháng 10 năm 2016, Việt Nam và EU cam kết tăng cường tổng thể hợp tác thông qua quan hệ hợp tác và đối tác toàn diện giữa hai bên. Quan hệ đối tác toàn diện này được thực hiện thông qua các hoạt động của Ủy ban hỗn hợp và các Tiểu ban đã được thành lập.

Ủy ban hỗn hợp đánh giá các bước phát triển của Việt Nam và Liên minh châu Âu cũng như quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và EU. Hai bên hoan nghênh quan hệ Việt Nam - EU phát triển tốt đẹp trong ba thập kỷ qua và nhấn mạnh mong muốn tiếp tục vun đắp và làm sâu sắc hơn quan hệ hợp tác trên mọi lĩnh vực trong khuôn khổ quan hệ đối tác và hợp tác toàn diện. Hai bên trao đổi về tình hình khu vực và quốc tế, trong đó có lĩnh vực phát triển bền vững. Ủy ban hỗn hợp cũng thảo luận về việc tăng cường hơn nữa hợp tác an ninh và quốc phòng trong các vấn đề hai bên cùng quan tâm. Hai bên cũng thảo luận về các đề xuất hợp tác trong lĩnh vực quyền con người.

Trong lĩnh vực thương mại và đầu tư, hai bên mong muốn Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - EU và Hiệp định bảo hộ đầu tư sẽ được ký chính thức trong những tuần tới. Các hiệp định này tái khẳng định cam kết của cả hai bên đối với tự do hóa thương mại, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế và xã hội thông qua việc mở rộng  tiếp cận thị trường và tạo ra làn sóng đầu tư chất lượng cao từ cả hai phía. Ủy ban hỗn hợp cũng thảo luận về các chủ đề trong lĩnh vực Thương mại và Phát triển bền vững, bao gồm việc tiến hành các bước cần thiết hướng tới việc phê chuẩn và thực thi hiệu quả các Công ước cơ bản của Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO).

Ủy ban hỗn hợp trao đổi về Chương trình hợp tác phát triển Việt Nam – EU giai đoạn 2014-2020. Trong lĩnh vực hợp tác năng lượng, hai bên sẽ tập trung vào điện khí hóa nông thôn, thúc đẩy sử dụng năng lượng hiệu quả và phát triển năng lượng tái tạo, ứng phó với biến đổi khí hậu và phát triển bền vững. Trong lĩnh vực quản trị, hai bên tập trung vào hợp tác tư pháp, quản lý tài chính công và các vấn đề kinh tế, đào tạo nguồn nhân lực, văn hóa, giáo dục, du lịch và giao lưu nhân dân.

Ủy ban hỗn hợp hoan nghênh Hiệp định Đối tác tự nguyện về thực thi Luật lâm nghiệp, quản trị rừng và thương mại lâm sản (VPA/FLEGT) sẽ có hiệu lực từ ngày 01/6/2019, giúp đẩy mạnh các nỗ lực chung trong việc chống khai thác và thương mại gỗ bất hợp pháp. Ủy ban hỗn hợp cũng ghi nhận những nỗ lực của Việt Nam trong việc cải cách khung pháp lý nhằm giải quyết các vấn đề liên quan đến việc đánh bắt hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định và cam kết tiếp tục tiến hành đối thoại trên tinh thần xây dựng để hỗ trợ quá trình này.

Phiên tiếp theo của Ủy ban hỗn hợp sẽ nhóm họp tại Brussels vào năm 2020.

Languages: