European Union External Action

Samarbete med andra EU-institutioner

25/11/2019 - 15:44
Overview

Utrikestjänsten har ett nära samarbete med andra EU-institutioner och EU-organ som är delaktiga i utvecklingen av EU:s utrikespolitik.

De stora linjerna i EU:s utrikespolitik läggs fast av Europeiska rådet. Politiken utformas mer i detalj av utrikesrådet, bestående av medlemsländernas utrikesministrar, som håller möte varje månad i Bryssel. Utrikesrådet har ansvar för EU:s yttre åtgärder som omfattar utrikespolitik, försvar och säkerhet, handel, utvecklingssamarbete och humanitärt bistånd.

Den höga representanten/vice ordföranden – dvs. utrikeschefen – leder dessa möten. När rådet har fastställt politiken får utrikestjänsten, när så krävs, mandat att genomföra och följa upp den.

Utrikestjänsten samarbetar med EU-kommissionen i många frågor och antar en övergripande strategi för EU:s utrikespolitik. Hela kommissionskollegiet sammanträder en gång i månaden och dessutom leder utrikeschefen varje månad ett möte med alla kommissionärer som har internationella frågor, t.ex. handel och utveckling, inom sina ansvarsområden.

EU upprätthåller diplomatiska förbindelser med nästan alla länder i världen och vidtar en rad åtgärder tillsammans med strategiska partner, viktiga internationella aktörer och framväxande stormakter. Kommissionens tjänst för utrikespolitiska instrument (FPI) ansvarar för driftsutgifterna inom det viktiga område som EU:s yttre åtgärder utgör, och arbetar tillsammans med utrikestjänsten.

Utrikestjänsten samarbetar även med Europaparlamentet. Utrikeschefen rapporterar regelbundet om utrikespolitik och sin egen verksamhet till Europaparlamentets ledamöter och besvarar deras frågor. Utrikestjänsten bistår utrikeschefen i denna uppgift. Europaparlamentet fungerar som en plattform för diskussioner om utrikespolitik mellan politiska beslutsfattare på institutionell nivå och regeringsnivå och det civila samhället, däribland tankesmedjor och akademiker. Europaparlamentet och rådet måste varje år godkänna budgeten för den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken.

Editorial Sections: