European Union External Action

Förbindelserna mellan Europa och Asien – byggstenar för en EU-strategi

19/09/2018 - 12:00
Joint Papers

GEMENSAMT MEDDELANDE TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET, EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN, REGIONKOMMITTÉN OCH EUROPEISKA INVESTERINGSBANKEN