European Union External Action

Osnovna praksa pri ESSP

10/05/2016 - 16:55
Blue Book Traineeship in HQ

Program prakse omogućava plaćenu praksu u trajanju od 5 meseci pri Evropskoj komisiji ili određenim izvršnim organima evropskih institucija, poput Evropske službe za spoljne poslove, sa početkom od 1. marta ili 1. oktobra.

Programom prakse, uključujući i preliminarni odabir, upravlja Kancelarija za prakse Generalnog direktorata za obrazovanje i kulturu (DG.EAC) Evropske komisije.

Godišnje je otvoreno oko 1 400 mesta, od čega ESSP može ponuditi oko 30 mesta po ciklusu (60 mesta godišnje).

Prakse pri ESSP nude mogućnost boljeg upoznavanja sa radom institucija EU i procesom donošenja odluka, ali i izrade politika na polju spoljnih poslova.

Konkretna radna zaduženja zavise od službe kojoj pripravnici budu bili dodeljeni. Možete raditi u geografskom ili tematskom delu koji se bavi multilateralnim pitanjima, ljudskim pravima, sprečavanjem sukoba, itd. 

Svakodnevni rad pripravnika čine:

  • istraživanje i priprema dokumentacije, izrada izveštaja i analiza, priprema kratkih pregleda i odgovaranje na pitanja;
  • prisustvovanje i organizovanje sastanaka, radnih grupa, foruma, javnih diskusija.

 Program stažiranja je otvoren univerzitetskim diplomcima iz celog sveta koji:

1. su završili najmanje 3-godišnji studijski program (osnovne akademske studije),
2. veoma dobro znaju engleski ili francuski ili nemački.
3. veoma dobro znaju drugi službeni jezik EU (neophodno za državljane EU).

Kandidati koji su prethodno prošli više od 6 nedelja obuke ili koji su radili na plaćenim ili neplaćenim položajima u bilo kojoj od evropskih institucija, organa ili agencija se ne mogu prijaviti.

Za detaljne informacije o procesu odabira kandidata i kontakt informacije, molimo posetite:

http://ec.europa.eu/stages/index_en.htm

Author