European Union External Action

Барај

Уреднички написи Show

Типови на содржина Show

Filter by tags:
 • Аукции

 • - Кое било -
 • Документи

 • - Кое било -
 • Grant Procedure
 • Акциски планови
 • Анекси
 • Биографии / ЦВ-а
 • Договори
 • Заеднички документи/соопштенија
 • Извештаи
 • Меморандуми за разбирање
 • Парламентарна соработка
 • Повеќегодишни индикативни програми
 • Постапка за тендер
 • Правни основи / Законодавство
 • Работни програми
 • Разно
 • Статистички профили / Истражување
 • Стратегии
 • Структура и органограм
 • Настани

 • - Кое било -
 • Визуелни уметности
 • Деловен состанок
 • Друго
 • За деца
 • Изложби
 • Интернет активности
 • Кино
 • Конференции и конвенции
 • Конференција/семинар
 • Курсеви и работилници
 • Литература
 • Музика
 • Отворени денови
 • Претстави
 • Приеми
 • Саеми и шоуа
 • Собири во заедницата и пазари
 • Спорт
 • Спортски настани
 • Танц
 • Театар
 • Денот на Европа
 • Европски денови на развој
 • Еразмус
 • Меѓукултурен дијалог
 • Меѓународни денови, Денови на Европа и годишнини
 • Национални денови
 • Отворени денови
 • Проекти финансирани од ЕУ
 • Тематска серија
 • Фотогалерии

 • - Кое било -
 • Грантови

 • - Кое било -
 • Слободни работни места

 • - Кое било -
 • EU project positions
 • Времени агенти
 • Второстепени национални експерти
 • Договорни агенти
 • Друго
 • Локални агенти
 • Меѓународни позиции
 • Национални позиции
 • Помлади професионалци во делегации (JPD)
 • Програма за стажирање на Европската комисија – HQ
 • Службени лица
 • Стажирањеа без надомест во делегациите
 • News

 • - Кое било - (10) Apply - Кое било - filter
 • EU MAG
 • Infographics
 • Magazines
 • Publications
 • Главни приказни (10) Apply Главни приказни filter
 • Гласови и прегледи
 • Интервјуа
 • Од блогот
 • Самити
 • Тематска страница

 • - Кое било -
 • Cooperation
 • Relations with International Organisations and Fora
 • Генеричко
 • За нас - структура и организација
 • Односите на ЕУ со земјата
 • Односите на ЕУ со регионот
 • Патување во ЕУ
 • Политика - Активност
 • Преглед
 • Press Material

 • - Кое било - (4) Apply - Кое било - filter
 • HR/VP speeches
 • Joint Press Releases
 • Јавни консултации
 • Воведни статии
 • Говори на амбасадорот (2) Apply Говори на амбасадорот filter
 • Заеднички изјави
 • Заклучоци на Советот
 • Известувања/Говори
 • Изјави во име на ЕУ
 • Изјави од ВП/ПП
 • Изјави од портпаролот
 • Исечоци од вести - во печатот
 • Локални изјави
 • Одговори на петиција
 • Покани за печат
 • Соопштенија за печат (2) Apply Соопштенија за печат filter
 • Фактографски прикази
 • ЧПП
 • Проекти

 • - Кое било -
 • AA implementation
 • Regional overview
 • Rule of Law
 • Thematic overview
 • Азил и бегалци
 • Вработување и достоинствена работа
 • Граѓанско општество
 • Демократија и човекови права
 • Деца и младинци
 • Енергија
 • ИТ и телекоми
 • Култура
 • Мир и безбедност
 • Развој на приватниот сектор
 • Разно
 • Служби за биодиверзитет и екосистем
 • Трговија
 • Управување
 • Храна и безбедност при исхрана
 • Тендери

 • - Кое било -
 • < €15.000
 • > €139.000
 • €15.000 - €60.000
 • €60.000 - €139.000
 • < €15.000
 • > €139.000
 • €15.000 - €60.000
 • €60.000 - €139.000
 • > €5.350.000
 • €15.000 - €60.000
 • €60.000 - €5.350.000
 • Затворени
 • Отворени
 • Services
 • Материјали
 • Работи
 • Видео

 • - Кое било -

Authoring Information Show

Dates Show

 1. News stories
 2. News stories
 3. News stories
 4. News stories
 5. News stories
 6. News stories
 7. News stories
 8. News stories
 9. Speeches of the Ambassador
 10. News stories

Pages