European Union External Action

Барај

Уреднички написи Show

Типови на содржина Show

Filter by tags:
 • Аукции

 • - Кое било -
 • Документи

 • - Кое било -
 • Grant Procedure
 • Акциски планови
 • Анекси
 • Биографии / ЦВ-а
 • Договори
 • Заеднички документи/соопштенија
 • Извештаи
 • Меморандуми за разбирање
 • Парламентарна соработка
 • Повеќегодишни индикативни програми
 • Постапка за тендер
 • Правни основи / Законодавство
 • Работни програми
 • Разно
 • Статистички профили / Истражување
 • Стратегии
 • Структура и органограм
 • Настани

 • - Кое било -
 • Визуелни уметности
 • Деловен состанок
 • Друго
 • За деца
 • Изложби
 • Интернет активности
 • Кино
 • Конференции и конвенции
 • Конференција/семинар
 • Курсеви и работилници
 • Литература
 • Музика
 • Отворени денови
 • Претстави
 • Приеми
 • Саеми и шоуа
 • Собири во заедницата и пазари
 • Спорт
 • Спортски настани
 • Танц
 • Театар
 • Денот на Европа
 • Европски денови на развој
 • Еразмус
 • Меѓукултурен дијалог
 • Меѓународни денови, Денови на Европа и годишнини
 • Национални денови
 • Отворени денови
 • Проекти финансирани од ЕУ
 • Тематска серија
 • Фотогалерии

 • - Кое било -
 • Грантови

 • - Кое било -
 • Слободни работни места

 • - Кое било -
 • EU project positions
 • Времени агенти
 • Второстепени национални експерти
 • Договорни агенти
 • Друго
 • Локални агенти
 • Меѓународни позиции
 • Национални позиции
 • Помлади професионалци во делегации (JPD)
 • Програма за стажирање на Европската комисија – HQ
 • Службени лица
 • Стажирањеа без надомест во делегациите
 • News

 • - Кое било - (5) Apply - Кое било - filter
 • EU MAG
 • Infographics
 • Magazines
 • Publications
 • Главни приказни (5) Apply Главни приказни filter
 • Гласови и прегледи
 • Интервјуа
 • Од блогот
 • Самити
 • Тематска страница

 • - Кое било -
 • Cooperation
 • Relations with International Organisations and Fora
 • Генеричко
 • За нас - структура и организација
 • Односите на ЕУ со земјата
 • Односите на ЕУ со регионот
 • Патување во ЕУ
 • Политика - Активност
 • Преглед
 • Press Material

 • - Кое било -
 • HR/VP speeches
 • Joint Press Releases
 • Јавни консултации
 • Воведни статии
 • Говори на амбасадорот
 • Заеднички изјави
 • Заклучоци на Советот
 • Известувања/Говори
 • Изјави во име на ЕУ
 • Изјави од ВП/ПП
 • Изјави од портпаролот
 • Исечоци од вести - во печатот
 • Локални изјави
 • Одговори на петиција
 • Покани за печат
 • Соопштенија за печат
 • Фактографски прикази
 • ЧПП
 • Проекти

 • - Кое било -
 • AA implementation
 • Regional overview
 • Rule of Law
 • Thematic overview
 • Азил и бегалци
 • Вработување и достоинствена работа
 • Граѓанско општество
 • Демократија и човекови права
 • Деца и младинци
 • Енергија
 • ИТ и телекоми
 • Култура
 • Мир и безбедност
 • Развој на приватниот сектор
 • Разно
 • Служби за биодиверзитет и екосистем
 • Трговија
 • Управување
 • Храна и безбедност при исхрана
 • Тендери

 • - Кое било -
 • < €15.000
 • > €139.000
 • €15.000 - €60.000
 • €60.000 - €139.000
 • < €15.000
 • > €139.000
 • €15.000 - €60.000
 • €60.000 - €139.000
 • > €5.350.000
 • €15.000 - €60.000
 • €60.000 - €5.350.000
 • Затворени
 • Отворени
 • Services
 • Материјали
 • Работи
 • Видео

 • - Кое било -

Authoring Information Show

Dates Show

 1. News stories
 2. News stories
 3. News stories
 4. News stories
 5. News stories