European Union External Action

Որոնել

Խմբագրական բաժիններ ՑՈՒՅՑ ՏԱԼ

Բովանդակության տեսակներ ՑՈՒՅՑ ՏԱԼ

Filter by tags:
  • Աճուրդային վաճառքներ

  • - Ցանկացած -
  • Փաստաթղթեր

  • - Ցանկացած -
  • Grant Procedure
  • Այլ
  • Աշխատանքային ծրագրեր
  • Բազմամյա ուղղորդող ծրագրեր
  • Գործողության պլաններ
  • Զեկույցներ
  • Իրավական հիմքեր / Օրենսդրություն
  • Խորհրդարանական համագործակցություն
  • Կառուցվածքը և կառուցվածքային սխեման
  • Կենսագրություններ / CV-ներ
  • Համաձայնագրեր
  • Համատեղ փաստաթղթեր/հաղորդակցումներ
  • Հավելվածներ
  • Մրցութային ընթացակարգ
  • Ռազմավարություններ
  • Վիճակագրական պրոֆիլներ / հետազոտություններ
  • Փոխհամաձայնության հուշագիր
  • Իրադարձություններ

  • - Ցանկացած -
  • Այլ
  • Առցանց գործունեություն
  • Բաց դռների օրեր
  • Գործնական միջոցառում
  • Գրականություն
  • Դասընթացներ և գործնական պարապմունքներ
  • Դիտարվեստ
  • Երաժշտություն
  • Երեխաների համար
  • Ընդունելություններ
  • Թատրոն
  • Կինո
  • Կոնֆերանս, սեմինար
  • Կոնֆերանսներ և համաժողովներ
  • Համայնքային հանդիպումներ և շուկաներ
  • Ներկայացումներ
  • Պար
  • Սպորտ
  • Սպորտային միջոցառումներ
  • Տոնավաճառներ և շոուներ
  • Ցուցահանդեսներ
  • Ազգային օրեր
  • Ազգային օրեր
  • Բաց դռների օրեր
  • ԵՄ ֆինանսավորմամբ իրականացված ծրագրեր
  • Եվրոպայի օր
  • Էրազմուս
  • Թեմատիկ միջոցառումներ
  • Միջազգային օրեր, Եվրոպայի օրեր և տարեդարձեր
  • Միջմշակութային երկխոսություն
  • Ֆոտոդարան

  • - Ցանկացած -
  • Դրամաշնորհներ

  • - Ցանկացած -
  • Թափուր աշխատատեղեր

  • - Ցանկացած -
  • «Blue Book» վերապատրաստման ծրագիր (ղեկավար մարմնում)
  • Այլ
  • Գործուղված ազգային փորձագետներ
  • Երիտասարդ մասնագետները որպես պատվիրակության անդամ (JPD)
  • Ժամանակավոր գործակալներ
  • Միջազգային պաշտոններ
  • Չվարձատրվող վերապատրաստում պատվիրակության աշխատանքների շրջանակում
  • Պայմանագրային գործակալներ
  • Պաշտոնյաներ
  • Պաշտոններ ԵՄ-ի ծրագրերում
  • Պետական պաշտոններ
  • Տեղական գործակալներ
  • Նորություններ

  • (-) Remove - Ցանկացած - filter - Ցանկացած -
  • EU MAG
  • Infographics
  • Magazines
  • Publications
  • Բլոգից
  • Թեմատիկ հոդվածներ (5) Apply Թեմատիկ հոդվածներ filter
  • Հարցազրույցներ
  • Վեհաժողովներ
  • Տեսակետներ ու կարծիքներ
  • Թեմատիկ էջ

  • - Ցանկացած -
  • Cooperation
  • ԵՄ-ի հարաբերությունները երկրի հետ
  • ԵՄ-ի հարաբերությունները տարածաշրջանի հետ
  • Ընդհանուր
  • Ընդհանուր ակնարկ
  • Հարաբերություններ միջազգային կազմակերպությունների և համաժողովների հետ
  • Ճանապարհորդություն դեպի ԵՄ
  • Մեր մասին. կառուցվածքը և կազմակերպությունը
  • Քաղաքականություն - Գործունեություն
  • Մամուլի նյութեր

  • (-) Remove - Ցանկացած - filter - Ցանկացած -
  • Տեղական իշխանությունների հայտարարությունները
  • HR/VP speeches
  • Joint Press Releases
  • Դեսպանի հայտարարություններ
  • Դիտողություններ/Ելույթներ
  • ԵՀ փոխնախագահի/ԵՄ արտաքին քաղաքականության և անվտանգության հարցերով բարձր ներկայացուցիչի հայտարարությունները
  • ԵՄ անունից հայտարարությունները
  • Խոսնակի հայտարարությունները
  • Խորհրդի եզրակացություններ
  • ՀՏՀ-եր
  • Համատեղ հայտարարությունները
  • Հանրային քննարկումներ
  • Հեղինակային հոդվածներ
  • Հրավերներ մամուլի ներկայացուցիչների համար
  • Մամլո հաղորդագրություններ
  • Միջնորդությունների պատասխաններ
  • Նորությունների քաղվածք մամուլից
  • Տեղեկատու նյութեր (1) Apply Տեղեկատու նյութեր filter
  • Նախագծեր

  • - Ցանկացած -
  • AA implementation
  • Regional overview
  • Rule of Law
  • Thematic overview
  • Ապաստան և փախստականներ
  • Առևտուր
  • Երեխաներ և երիտասարդություն
  • Զանազան
  • Զբաղվածություն և արժանապատիվ աշխատանք
  • Էներգիա
  • Ժողովրդավարություն և մարդու իրավունքներ
  • Խաղաղություն և անվտանգություն
  • Կառավարում
  • Կենսաբազմազանություն և էկոհամակարգերի ծառայություններ
  • Մասնավոր սեկտորի զարգացում
  • Մշակույթ
  • Սննդամթերք և սննդի անվտանգություն
  • ՏՏ և հեռահաղորդակցություն
  • Քաղաքացիական հասարակություն
  • Հայտամրցույթներ

  • - Ցանկացած -
  • < €15.000
  • > €144.000
  • €15.000 - €60.000
  • €60.000 - €144.000
  • < €15.000
  • > €144.000
  • €15.000 - €60.000
  • €60.000 - €144.000
  • > €5.548.000
  • €15.000 - €60.000
  • €60.000 - €5.548.000
  • Բաց
  • Փակ
  • Աշխատանքներ
  • Ծառայություններ
  • Մատակարարումներ
  • Տեսանյութ

  • - Ցանկացած -

Տեղեկատվություն հեղինակային աշխատանքների մասին ՑՈՒՅՑ ՏԱԼ

Ամսաթվեր ՑՈՒՅՑ ՏԱԼ

  1. News stories
  2. News stories
  3. News stories
  4. News stories
  5. Factsheets
  6. News stories