European Union External Action

EEAS RSS Feeds

Displaying 1 - 4 of 4

Desinformation är en föränderlig utmaning, med stor risk att negativt påverka demokratiska processer och samhällsdebatter.
Alltmer skadliga effekter på samhället i hela EU kräver en samordnad, gemensam och hållbar strategi för att på ett
övergripande sätt bekämpa desinformation.

Den höga representanten, Federica Mogherini, föreslår i dag med stöd av kommissionen att upprätta en europeisk fredsbevarande resurs. Den europeiska fredsbevarande resursen är en fond utanför den fleråriga budgetramen som utformats för att förebygga konflikter, bevara freden och stärka den internationella säkerheten runt om i världen till förmån för våra medborgare och partnerländer.

I den allt hårdare globala miljön måste Europeiska unionen satsa mer på att öka sin förmåga att förebygga konflikter, skapa fred och öka den internationella säkerheten. Genom att föreslå en ny europeisk fredsfacilitet tar Europeiska unionen ytterligare ett steg mot att befästa sin roll som global aktör.