European Union External Action

EEAS RSS Feeds

Displaying 1 - 10 of 16

I dag lägger Europeiska kommissionen och EU:s höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik fram ambitiösa planer för att främja jämställdhet och kvinnors egenmakt genom EU:s alla yttre åtgärder.

På Internationella solidaritetsdagen för tortyroffer hedrar vi offren för tortyr och annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling. I en tid då världen med gemensamma krafter försöker övervinna covid-19-pandemin måste mänskliga rättigheter fortfarande stå i centrum för vår kamp. Den här dagen ger vi röst åt de hundratusentals människor som fallit offer för tortyr och som fortfarande utsätts för tortyr idag.

Europeiska utrikestjänsten informerar EU-medborgare och allmänheten i hela världen om Europeiska unionens politik för externa åtgärder.

Vi vill göra innehållet så lättillgängligt som möjligt för användarna. Men vi eftersträvar också en rimlig balans mellan respekten för EU:s och andra länders många olika språk och sådana praktiska aspekter som tid, effektivitet och översättningskostnader för EU:s skattebetalare.

I dag lämnar Förenade kungariket Europeiska unionen och blir ett tredjeland. Även om vi beklagar Förenade kungarikets beslut att lämna vår union, respekterar vi fullt ut detta val och är vi beredda att gå vidare.

Europeiska unionens diplomatiska representation kommer hädanefter att ombesörjas av en EU-delegation under mitt överinseende som unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik.

The annual Human Resources Report summarises the main achievements, policies implemented and important developments in the area of human resources and administration, both at Headquarters and in Delegations. It also provides detailed statistics on the EEAS population per category, gender, age and nationality.

Sedan den 1 december 2019 är Josep Borrell Fontelles från Spanien EU:s utrikeschef, med titeln hög representant/vice ordförande. Han är EU:s högsta diplomat och ansvarar för utformningen och genomförandet av EU:s utrikes-, säkerhets- och försvarspolitik.

Utrikestjänsten inrättades genom Lissabonfördraget, som undertecknades 2007 och trädde i kraft i slutet av 2009, och verksamheten inleddes formellt den 1 januari 2011.

Pages