European Union External Action

EEAS RSS Feeds

Displaying 1 - 10 of 16

Evropska komisija ter visoki predstavnik Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko sta danes predstavila ambiciozni načrt za spodbujanje enakosti spolov in opolnomočenje žensk v vsem zunanjem delovanju Evropske unije.

Ob mednarodnem dnevu v podporo žrtvam mučenja se spominjamo žrtev mučenja in drugega krutega, nečloveškega ali poniževalnega ravnanja. V času, ko po vsem svetu združujemo moči, da bi premagali koronavirusno pandemijo, morajo človekove pravice ostati v središču naših prizadevanj. Na današnji dan poskrbimo, da se sliši glas na sto tisoče ljudi, ki so bili žrtve mučenja, in tistih, ki mučenje doživljajo zdaj.

Evropska služba za zunanje delovanje (ESZD) državljane EU in javnost po vsem svetu obvešča o evropskih zunanjih politikah in ukrepih.

Prizadevamo si, da bi bila naša vsebina uporabnikom čim bolj dostopna. Kljub temu moramo najti ustrezno ravnotežje med upoštevanjem govorcev številnih jezikov EU in drugih lokalnih jezikov ter praktičnimi vidiki, kot so pravočasnost, učinkovitost in stroški prevajanja, ki jih financirajo davkoplačevalci EU.

Združeno kraljestvo danes zapušča Evropsko unijo in postaja tretja država. Čeprav obžalujemo odločitev Združenega kraljestva o izstopu iz Unije, to izbiro v celoti spoštujemo in smo pripravljeni na naslednje korake.

Diplomatsko zastopanje Evropske unije bo odslej zagotavljala delegacija EU pod mojim vodstvom v funkciji visokega predstavnika Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko.

The annual Human Resources Report summarises the main achievements, policies implemented and important developments in the area of human resources and administration, both at Headquarters and in Delegations. It also provides detailed statistics on the EEAS population per category, gender, age and nationality.

Španec Josep Borrell Fontelles je 1. decembra 2019 prevzel vlogo visokega predstavnika EU/podpredsednika. Kot vodja diplomacije EU je zadolžen za oblikovanje in izvajanje zunanje, varnostne in obrambne politike EU.

Evropska služba za zunanje delovanje je bila ustanovljena z Lizbonsko pogodbo (ki je bila podpisana leta 2007 in se je začela izvajati konec leta 2009) in je začela uradno delovati 1. januarja 2011.

Evropska unija ima pomembno vlogo na področju diplomacije, spodbujanja človekovih pravic, trgovine, razvoja, humanitarne pomoči ter sodelovanja z večstranskimi organizacijami.

Pages