European Union External Action

EEAS RSS Feeds

Displaying 1 - 4 of 4

Dezinformacije pomenijo izziv, ki se stalno spreminja ter za katerega je zelo verjetno, da bo negativno vplival na demokratične
procese in družbene razprave. Zaradi vse bolj škodljivih učinkov na družbo v Evropski uniji je za celovit boj proti njemu
potreben usklajen, skupen in trajnosten pristop.

Visoka predstavnica Federica Mogherini ob podori Komisije danes predstavlja predlog o evropskem mirovnem instrumentu. To je izvenproračunski sklad za obdobje naslednjega večletnega finančnega okvira, namenjen preprečevanju konfliktov, ohranjanju miru in krepitvi mednarodne varnosti v svetu, v dobro naših državljanov in partnerjev.

Evropska unija mora v zahtevnejšem globalnem okolju izboljšati ukrepe za krepitev svoje sposobnosti za preprečevanje konfliktov, vzpostavljanje miru in krepitev mednarodne varnosti. S predlogom za nov evropski mirovni instrument je Evropska unija naredila še en korak k utrditvi svoje vloge globalnega akterja.