European Union External Action

EEAS RSS Feeds

Displaying 1 - 4 of 4

Dezinformácie predstavujú nový, neustále sa rozvíjajúci fenomén, ktorý má veľký potenciál negatívne ovplyvňovať
demokratické procesy a spoločenskú rozpravu. Na sústredenú obranu pred ich čoraz nepriaznivejším vplyvom na spoločnosť
v celej Európskej únii musíme zaujať koordinovaný, spoločný a udržateľný prístup.

Vysoká predstaviteľka Federica Mogheriniová dnes s podporou Komisie navrhuje Európsky mierový nástroj (EPF). EPF je mimorozpočtovým fondom na nasledujúci viacročný finančný rámec určený na predchádzanie konfliktom, zachovanie mieru a posilnenie medzinárodnej bezpečnosti na celom svete v prospech našich občanov a našich partnerov.

V čoraz náročnejšom celosvetovom prostredí je potrebné, aby Európska únia zintenzívnila svoje opatrenia s cieľom zvýšiť svoju schopnosť predchádzať konfliktom, budovať mier a posilniť medzinárodnú bezpečnosť. Navrhnutím nového európskeho mierového nástroja (EPF) podniká Európska únia ďalší krok na upevnenie svojho postavenia ako globálneho aktéra.