European Union External Action

EEAS RSS Feeds

Displaying 1 - 10 of 16

Európska komisia a vysoký predstaviteľ Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku dnes predložili ambiciózne plány, ako sa vo všetkých vonkajších činnostiach Európskej únie bude presadzovať rodová rovnosť a posilňovať postavenie žien.

Pri príležitosti Medzinárodného dňa na podporu obetí mučenia vyjadrujeme úctu obetiam mučenia a iného krutého, neľudského či ponižujúceho zaobchádzania. Zatiaľ čo svet spája sily proti pandémii koronavírusu, v centre nášho úsilia musia zostať ľudské práva. V tento deň odovzdávame slovo stovkám tisícov ľudí, ktorí sa stali obeťami mučenia a ešte aj dnes sú mu vystavení.

Európska služba pre vonkajšiu činnosť komunikuje o európskych vonkajších politikách a opatreniach s občanmi EÚ a publikom na celom svete.

Naším cieľom je čo najviac sprístupniť náš obsah používateľom. Musíme však dosiahnuť primeranú rovnováhu medzi úctou k hovorcom mnohých jazykov EÚ a miestnych jazykov mimo EÚ, a zároveň praktickými stránkami, ako je rýchlosť, efektívnosť a náklady na preklad, ktoré financujú daňoví poplatníci EÚ.

Spojené kráľovstvo dnes vystúpi z Európskej únie a stane sa treťou krajinou. Hoci ľutujeme rozhodnutie Spojeného kráľovstva vystúpiť z našej Únie, plne toto rozhodnutie rešpektujeme a sme pripravení posunúť sa ďalej.

 

The annual Human Resources Report summarises the main achievements, policies implemented and important developments in the area of human resources and administration, both at Headquarters and in Delegations. It also provides detailed statistics on the EEAS population per category, gender, age and nationality.

Od 1. decembra 2019 zastáva funkciu vysokého predstaviteľa EÚ a podpredsedu Komisie Josep Borrell Fontelles zo Španielska. Ako hlavný diplomat EÚ zodpovedá za utváranie a vykonávanie zahraničnej, bezpečnostnej a obrannej politiky EÚ.

Európska služba pre vonkajšiu činnosť, ktorej činnosť sa oficiálne začala 1. januára 2011, bola zriadená na základe Lisabonskej zmluvy, ktorá bola podpísaná v roku 2007 a nadobudla platnosť koncom roka 2009.

Európska služba pre vonkajšiu činnosť úzko spolupracuje s ďalšími inštitúciami a orgánmi EÚ, ktoré zohrávajú úlohu pri vytváraní zahraničnej politiky EÚ.

Európska únia zohráva dôležitú úlohu v oblasti diplomacie, pri presadzovaní ľudských práv, v oblasti obchodu, rozvoja a humanitárnej pomoci a v rámci spolupráce s viacstrannými organizáciami.

Pages