European Union External Action

EEAS RSS Feeds

Displaying 1 - 10 of 15

Spojené kráľovstvo dnes vystúpi z Európskej únie a stane sa treťou krajinou. Hoci ľutujeme rozhodnutie Spojeného kráľovstva vystúpiť z našej Únie, plne toto rozhodnutie rešpektujeme a sme pripravení posunúť sa ďalej.

 

The annual Human Resources Report summarises the main achievements, policies implemented and important developments in the area of human resources and administration, both at Headquarters and in Delegations. It also provides detailed statistics on the EEAS population per category, gender, age and nationality.

Od 1. decembra 2019 zastáva funkciu vysokého predstaviteľa EÚ a podpredsedu Komisie Josep Borrell Fontelles zo Španielska. Ako hlavný diplomat EÚ zodpovedá za utváranie a vykonávanie zahraničnej, bezpečnostnej a obrannej politiky EÚ.

Európska služba pre vonkajšiu činnosť, ktorej činnosť sa oficiálne začala 1. januára 2011, bola zriadená na základe Lisabonskej zmluvy, ktorá bola podpísaná v roku 2007 a nadobudla platnosť koncom roka 2009.

Európska služba pre vonkajšiu činnosť úzko spolupracuje s ďalšími inštitúciami a orgánmi EÚ, ktoré zohrávajú úlohu pri vytváraní zahraničnej politiky EÚ.

Európska únia zohráva dôležitú úlohu v oblasti diplomacie, pri presadzovaní ľudských práv, v oblasti obchodu, rozvoja a humanitárnej pomoci a v rámci spolupráce s viacstrannými organizáciami.

Európska služba pre vonkajšiu činnosť je diplomatická služba Európskej únie. Pomáha hlavnému predstaviteľovi EÚ zodpovednému za zahraničné veci – vysokému predstaviteľovi pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku – pri vykonávaní spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky Únie.

Pages