European Union External Action

EEAS RSS Feeds

Displaying 1 - 10 of 46

Înaltul Reprezentant/vicepreședintele Federica Mogherini vizitează Republica Moldova

Languages:

Înaltul Reprezentant/vicepreședintele Federica Mogherini a prezentat cel de al treilea raport privind progresele înregistrate în punerea în aplicare a Strategiei globale a Uniunii Europene, intitulat „Strategia globală a UE în practică - după trei ani de la elaborare, privind către viitor”, care va fi discutat de miniștrii de externe și ai apărării din UE la Consiliul Afaceri Externe din 17 iunie 2019, de la Luxemburg. Raportul analizează progresele obținute în ultimii trei ani de la prezentarea Strategiei globale, în iunie 2016, în cinci domenii prioritare - securitatea Uniunii, reziliența statală și socială la est și la sud, o abordare integrată a conflictelor și a crizelor, ordinile regionale de cooperare și guvernanța mondială pentru secolul 21 - și oferă posibile orientări pentru anii următori.

Uniunea Europeană ia act de deciziile luate ieri de Parlamentul Republicii Moldova, inclusiv în ceea ce privește formarea coaliției guvernamentale.

Languages:

Parlamentul Republicii Moldova s-a reunit astăzi pentru a decide cu privire la formarea unei coaliții guvernamentale.

Languages:

Find out how to vote in the European elections if you live outside your home country.

În această zi, în urmă cu 70 de ani, statele membre ale Organizației Națiunilor Unite s-au reunit pentru a adopta Declarația universală a drepturilor omului. Acest eveniment a adus laolaltă omenirea după cea mai mare tragedie din istoria sa. De atunci, am parcurs un drum lung.

Dezinformarea este un fenomen în continuă evoluție, cu un potențial ridicat de a influența în mod negativ procesele democratice
și dezbaterile societale. Având în vedere efectele negative din ce în ce mai pronunțate ale dezinformării asupra societății la
nivelul întregii Uniuni Europene, se impune o abordare coordonată, comună și durabilă pentru a o combate în mod cuprinzător.

Cu ocazia Zilei Justiției Penale Internaționale, UE își reafirmă angajamentul de a combate impunitatea pentru cele mai grave infracțiuni și încălcări ale dreptului internațional umanitar.

Observațiile ÎR/VP Mogherini cu privire la încălcările drepturilor omului, democrației și statului de drept în Republica Moldova

Languages:

Pages