European Union External Action

EEAS RSS Feeds

Displaying 1 - 5 of 5

Dezinformacja jest wyzwaniem, które nieustannie ewoluuje, a jako zjawisko może być niezwykle szkodliwa dla procesów
demokratycznych i debat społecznych. Coraz bardziej niekorzystny wpływ dezinformacji na społeczeństwo w całej Unii
Europejskiej wymaga skoordynowanego, wspólnego i zrównoważonego podejścia do jej kompleksowego zwalczania.

Wysoka przedstawiciel Federica Mogherini proponuje dziś, przy wsparciu ze strony Komisji, Europejski Instrument na rzecz Pokoju (EIP). Jest to pozabudżetowy fundusz obejmujący okres najbliższych wieloletnich ram finansowych. Ma pomóc zapobiegać konfliktom, chronić pokój i wzmacniać międzynarodowe bezpieczeństwo na świecie – z pożytkiem dla naszych obywateli i partnerów.

W coraz bardziej wymagającym globalnym otoczeniu Unia Europejska musi zintensyfikować swoje działania, aby wzmocnić swoją zdolność do zapobiegania konfliktom, budowania pokoju i zwiększania bezpieczeństwa międzynarodowego. Proponując nowy Europejski Instrument na rzecz Pokoju (EPF), Unia Europejska podejmuje kolejny krok w kierunku umocnienia swojej pozycji na arenie międzynarodowej.