European Union External Action

EEAS RSS Feeds

Displaying 1 - 10 of 17

Z okazji Międzynarodowego Dnia Pomocy Ofiarom Tortur oddajemy hołd ofiarom tortur i innego okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego traktowania. W czasach, gdy cały świat łączy siły, by przezwyciężyć pandemię koronawirusa, prawa człowieka muszą pozostawać centralnym elementem naszej walki. W tym dniu wsłuchujemy się w głosy setek tysięcy osób, które w przeszłości padły ofiarą tortur, i tych, które nadal są torturowane.

Europejska Służba Działań Zewnętrznych informuje obywateli UE i licznych odbiorców na całym świecie o zewnętrznych politykach i działaniach prowadzonych przez Europę

Dążymy do tego, by nasze treści były dla użytkowników jak najbardziej dostępne. Niemniej jednak musimy utrzymywać rozsądną równowagę między poszanowaniem wielojęzyczności UE i krajów nienależących do UE, a praktycznymi względami, takimi jak terminowość, efektywność i koszt tłumaczeń, które są finansowane przez podatników UE.

W dniu dzisiejszym Zjednoczone Królestwo opuszcza Unię Europejską i staje się państwem trzecim. Z żalem przyjmujemy jego decyzję o opuszczeniu Unii, ale w pełni respektujemy ten wybór i jesteśmy gotowi iść naprzód.

 

The annual Human Resources Report summarises the main achievements, policies implemented and important developments in the area of human resources and administration, both at Headquarters and in Delegations. It also provides detailed statistics on the EEAS population per category, gender, age and nationality.

1 grudnia 2019 r. stanowisko wysokiego przedstawiciela UE / wiceprzewodniczącego objął Josep Borrell Fontelles. Zadaniem szefa unijnej dyplomacji jest kształtowanie i realizacja polityki zagranicznej, bezpieczeństwa i obrony.

Europejska Służba Działań Zewnętrznych została ustanowiona na mocy traktatu z Lizbony podpisanego w 2007 r. Traktat wszedł w życie pod koniec 2009 r., a działalność ESDZ oficjalnie zainaugurowano 1 stycznia 2011 r.

Europejska Służba Działań Zewnętrznych ściśle współpracuje z innymi unijnymi instytucjami i organami, które uczestniczą w kształtowaniu polityki zagranicznej UE.

Unia Europejska odgrywa ważną rolę w dyplomacji, propagowaniu praw człowieka, w handlu, rozwoju i pomocy humanitarnej oraz we współpracy z organizacjami wielostronnymi.

Pages