European Union External Action

EEAS RSS Feeds

Displaying 1 - 10 of 11

Desinformatie is een probleem dat zich steeds verder ontwikkelt en democratische processen en maatschappelijke debatten
makkelijk negatief kan beïnvloeden. De steeds negatievere gevolgen voor de samenleving in alle EU-landen vereisen een
gecoördineerde, gezamenlijke en duurzame aanpak om het probleem tegen te gaan.

Vandaag stelt hoge vertegenwoordiger Federica Mogherini, met de steun van de Commissie, een Europese Vredesfaciliteit (EVF) voor. De EVF is een extrabudgettair fonds voor de loop¬tijd van het volgende meerjarig financieel kader om conflicten te voorkomen, vrede in stand te houden en de internationale veiligheid overal ter wereld te versterken, in het belang van onze burgers en onze partners.

In een steeds complexer mondiaal klimaat moet de Europese Unie haar inspanningen opschroeven om conflicten te voorkomen, vrede op te bouwen en de internationale veiligheid te versterken. Met het voorstel voor een nieuwe Europese vredesfaciliteit versterkt de Europese haar rol als wereldspeler.

De topontmoetingen tussen de EU en de Celac brengen Europese, Latijns-Amerikaanse en Caribische staatshoofden en regeringsleiders bijeen om de betrekkingen tussen deze regio's te versterken.

Ronny Piens, geboren op 19 december 1970. 

Ex-officier bij Belgische Defensie.

Para commando met ruime buitenlandse ervaring.

Sinds februari 2015, in loopbaanonderbreking, werkzaam als veiligheidsofficier in Bamako (Mali) bij de Europese gemeenschap.

Hij laat een echtgenote en 2 kinderen na.

Pages