European Union External Action

EEAS RSS Feeds

Displaying 1 - 3 of 3

Id-diżinformazzjoni hija sfida li qed tevolvi, b’potenzjal għoli li tinfluwenza ħażin il-proċessi demokratiċi u d-dibattiti
pubbliċi. L-effetti tagħha dejjem aktar ħżiena fuq is-soċjetà madwar l-Unjoni Ewropea jitolbu approċċ ikkoordinat, konġunt
u sostenibbli biex din tiġi miġġielda b’mod komprensiv.

Illum, ir-Rappreżentant Għoli Federica Mogherini, bl-appoġġ tal-Kummissjoni, qed tipproponi Faċilità Ewropea għall-Paċi (FEP). Il-FEP hija fond barra mill-baġit li jkopri l-perijodu tal-Qafas Finanzjarju Pluriennali li jmiss, imfassal għall-prevenzjoni tal-konflitti, il-preservazzjoni tal-paċi u t-tisħiħ tas-sigurtà internazzjonali madwar id-dinja, għall-benefiċċju taċ-ċittadini u s-sħab tagħna.