European Union External Action

EEAS RSS Feeds

Displaying 1 - 5 of 5

Dezinformācijas problēmai ir mainīgs raksturs, taču tai var būt nopietna negatīva ietekme uz demokrātiskiem procesiem un
publiskām debatēm. Lai visaptveroši vērstos pret dezinformāciju, kas aizvien vairāk skar sabiedrību visā Eiropas Savienībā,
ir jāizmanto koordinēta, vienota un ilgtspējīga pieeja.

Augstā pārstāve Federika Mogerīni (Federica Mogherini) ar Komisijas atbalstu šodien ierosina izveidot Eiropas Miera nodrošināšanas fondu (EPF). EPF ir fonds, ko nākamās daudzgadu finanšu shēmas darbības laikā finansēs no ārpusbudžeta līdzekļiem un kura mērķis būs darboties mūsu iedzīvotāju un partneru labā, lai novērstu konfliktus, uzturētu mieru un stiprinātu starptautisko drošību visā pasaulē.

Globālajai videi kļūstot arvien sarežģītākai, Eiropas Savienībai ir jādarbojas aktīvāk, lai vairotu spējas novērst konfliktus, uzturēt mieru un saliedēt starptautisko drošību. Ierosinot izveidot jaunu Eiropas Miera nodrošināšanas fondu (EMNF), Eiropas Savienība vēl vairāk nostiprina savas pozīcijas pasaules arēnā.