European Union External Action

EEAS RSS Feeds

Displaying 1 - 10 of 16

Starptautiskajā spīdzināšanas upuru atbalsta dienā mēs pieminam spīdzināšanas un citas nežēlīgas, necilvēcīgas vai pazemojošas rīcības upurus. Laikā, kad pasaule kopīgiem spēkiem cenšas pārvarēt koronavīrusa pandēmiju, cilvēktiesībām arī turpmāk ir jābūt mūsu cīņas centrā. Šajā dienā mēs dodam iespēju tikt sadzirdētiem simtiem tūkstošu to cilvēku, kuri ir bijuši spīdzināšanas upuri, kā arī tos, kuri vēl šodien tiek spīdzināti.

Eiropas Ārējās darbības dienests (EĀDD) informē ES pilsoņus un auditoriju visā pasaulē par Eiropas ārpolitiku un darbībām.

Mūsu mērķis ir padarīt savu informāciju pēc iespējas pieejamāku lietotājiem. Tomēr mums ir jāievēro saprātīgs līdzsvars starp cieņu pret daudzajām ES valodām un vietējām valodām, kas nav ES valodas, un praktiskiem apsvērumiem, piemēram, savlaicīgumu, efektivitāti un ES nodokļu maksātāju finansētās tulkošanas izmaksām.

Šodien Apvienotā Karaliste izstājas no Eiropas Savienības un kļūst par trešo valsti. Mēs paužam nožēlu par Apvienotās Karalistes lēmumu izstāties no mūsu Savienības, tomēr pilnībā respektējam šo izvēli un esam gatavi virzīties uz priekšu.

 

The annual Human Resources Report summarises the main achievements, policies implemented and important developments in the area of human resources and administration, both at Headquarters and in Delegations. It also provides detailed statistics on the EEAS population per category, gender, age and nationality.

Kopš 2019. gada 1. decembra ES Augstā pārstāvja / Komisijas priekšsēdētāja vietnieka amatu ieņem Žuzeps Borels Fonteljess (Josep Borrell Fontelles) no Spānijas. Kā galvenajam ES diplomātam viņam ir uzdots veidot un īstenot ES ārpolitiku, drošības politiku un aizsardzības politiku.

Eiropas Ārējās darbības dienests oficiāli sāka darbu 2011. gada 1. janvārī, un tas tika izveidots ar Lisabonas līgumu, kurš tika parakstīts 2007. gadā un stājās spēkā 2009. gada beigās.

Eiropas Ārējās darbības dienests cieši sadarbojas ar citām ES iestādēm un struktūrām, kuras piedalās ES ārpolitikas veidošanā.

Eiropas Savienībai ir svarīga loma diplomātijas, cilvēktiesību veicināšanas, tirdzniecības, attīstības un humānās palīdzības jomā, kā arī darbā ar multilaterālām organizācijām.

Pages