European Union External Action

EEAS RSS Feeds

Displaying 1 - 10 of 18

Šiandien Europos Komisija ir Sąjungos vyriausiasis įgaliotinis užsienio reikalams ir saugumo politikai pateikė plataus užmojo planus skatinti lyčių lygybę ir moterų įgalėjimą įgyvendinant visus Europos Sąjungos išorės veiksmus.

Tarptautinę paramos kankinimo aukoms dieną pagerbiame kankinimo ir kitokio žiauraus, nežmoniško ar žeminančio elgesio aukas. Šiuo metu, kai visas pasaulis susivienija siekdamas įveikti koronaviruso pandemiją, žmogaus teisės turi išlikti svarbiausiu mūsų kovos elementu. Šiandien suteikiame žodį šimtams tūkstančių buvusių ir esamų kankinimo aukų.

Europos išorės veiksmų tarnyba informuoja ES piliečius ir įvairią tikslinę auditoriją visame pasaulyje apie Europos išorės politiką ir veiksmus.

Siekiame, kad mūsų turinys naudotojams būtų kuo prieinamesnis. Vis dėlto turime rasti tinkamą pagarbos įvairiausiomis ES kalbomis ir ne ES šalių vietos kalbomis kalbantiems gyventojams ir praktinių sumetimų, tokių kaip savalaikiškumas, veiksmingumas ir vertimo, kurį finansuoja ES mokesčių mokėtojai, išlaidos, pusiausvyrą.

Šiandien Jungtinė Karalystė išstoja iš Europos Sąjungos ir tampa trečiąja šalimi. Apgailestaujame dėl Jungtinės Karalystės sprendimo išstoti iš mūsų Sąjungos, tačiau visapusiškai gerbiame šį pasirinkimą ir esame pasirengę žengti pirmyn.

 

The annual Human Resources Report summarises the main achievements, policies implemented and important developments in the area of human resources and administration, both at Headquarters and in Delegations. It also provides detailed statistics on the EEAS population per category, gender, age and nationality.

Nuo 2019 m. gruodžio 1 d. Josepas Borrellis Fontellesas iš Ispanijos pradėjo eiti ES vyriausiojo įgaliotinio ir Komisijos pirmininko pavaduotojo pareigas. Kaip ES vyriausiasis diplomatas jis yra atsakingas už ES užsienio, saugumo ir gynybos politikos formavimą ir vykdymą.

Oficialiai pradėjusi veiklą 2011 m. sausio 1 d. Europos išorės veiksmų tarnyba buvo sukurta Lisabonos sutartimi, kuri buvo pasirašyta 2007 m ir įsigaliojo 2009 m.

Europos išorės veiksmų tarnyba glaudžiai bendradarbiauja su kitomis ES institucijomis ir įstaigomis, kurios atlieka tam tikrą vaidmenį formuojant ES užsienio politiką.

Europos Sąjunga atlieka svarbius vaidmenis diplomatijos, žmogaus teisių propagavimo, prekybos, vystymosi ir humanitarinės pagalbos srityse ir bendradarbiaudama su daugiašalėmis organizacijomis.

Pages