European Union External Action

EEAS RSS Feeds

Displaying 11 - 20 of 20

Europska služba za vanjsko djelovanje blisko surađuje s drugim institucijama i tijelima EU-a koji sudjeluju u razvoju vanjske politike EU-a.

Europska unija ima važnu ulogu u području diplomacije, promicanja ljudskih prava, trgovine, razvoja i humanitarne pomoći te suradnje s multilateralnim organizacijama.

ESVD je diplomatska služba Europske unije koja pomaže glavnom dužnosniku nadležnom za vanjske poslove EU-a, odnosno visokom predstavniku za vanjske poslove i sigurnosnu politiku, pri provedbi zajedničke vanjske i sigurnosne politike Unije.

Visoka predstavnica/potpredsjednica Federica Mogherini predstavila je treće izvješće o napretku u provedbi globalne strategije Europske unije: „Globalna strategija EU-a u praksi – pogled u budućnost nakon tri godine”. O izvješću su na sastanku Vijeća za vanjske poslove 17. lipnja 2019. u Luxembourgu raspravljali ministri vanjskih poslova i obrane EU-a. U njemu se razmatra napredak ostvaren zadnje tri godine od predstavljanja globalne strategije u lipnju 2016. u pet prioritetnih područja: sigurnosti Unije, otpornosti država i društava u istočnom i južnom susjedstvu, integriranom pristupu vanjskim sukobima i krizama, kooperativnim regionalnim porecima i globalnom upravljanju za 21. stoljeće te se daju moguće smjernice za djelovanje u narednim godinama.

Dezinformacije su izazov koji se stalno mijenja i koji će vrlo vjerojatno negativno utjecati na demokratske procese i društvene
rasprave. Budući da su učinci dezinformacija na društvo u Europskoj uniji sve negativniji, za borbu protiv njih potreban je
koordiniran, zajednički i održiv pristup.

Izjava visoke predstavnice i potpredsjednice Federice Mogherini i povjerenika Johannesa Hahna povodom komemoracije genocida u Srebrenici

Prije deset godina Opća skupština Ujedinjenih naroda donijela je Deklaraciju Ujedinjenih naroda o pravima autohtonih naroda (UNDRIP), kojom je uspostavljen okvir za prava, dostojanstvo i dobrobit autohtonih naroda.

Pages