European Union External Action

EEAS RSS Feeds

Displaying 1 - 10 of 19

Ujedinjena Kraljevina danas napušta Europsku uniju i postaje treća zemlja. Iako žalimo zbog odluke Ujedinjene Kraljevine da napusti našu Uniju, taj odabir u potpunosti poštujemo te smo spremni krenuti naprijed.

 

The annual Human Resources Report summarises the main achievements, policies implemented and important developments in the area of human resources and administration, both at Headquarters and in Delegations. It also provides detailed statistics on the EEAS population per category, gender, age and nationality.

Josep Borrell Fontelles iz Španjolske preuzeo je 1. prosinca 2019. ulogu visokog predstavnika EU-a / potpredsjednika Komisije. Kao glavni diplomat EU-a zadužen je za oblikovanje i provedbu vanjske, sigurnosne i obrambene politike EU-a.

Europska služba za vanjsko djelovanje koja je s radom službeno započela 1. siječnja 2011. osnovana je Ugovorom iz Lisabona koji je potpisan 2007., a stupio na snagu krajem 2009.

Europska služba za vanjsko djelovanje koja je s radom službeno započela 1. siječnja 2011. osnovana je Ugovorom iz Lisabona koji je potpisan 2007., a stupio na snagu krajem 2009.

Europska služba za vanjsko djelovanje koja je s radom službeno započela 1. siječnja 2011. osnovana je Ugovorom iz Lisabona koji je potpisan 2007., a stupio na snagu krajem 2009.

Europska služba za vanjsko djelovanje blisko surađuje s drugim institucijama i tijelima EU-a koji sudjeluju u razvoju vanjske politike EU-a.

Europska unija ima važnu ulogu u području diplomacije, promicanja ljudskih prava, trgovine, razvoja i humanitarne pomoći te suradnje s multilateralnim organizacijama.

Pages