European Union External Action

EEAS RSS Feeds

Displaying 21 - 30 of 14218

Европейската служба за външна дейност предоставя на гражданите на ЕС и на други заинтересовани лица по света информация относно външната политика и външните действия на Съюза. 

Стремим се нашето съдържание да е възможно най-достъпно за потребителите. Въпреки това трябва да постигнем разумен баланс между зачитането на хората, говорещи един от многото езици на ЕС и местни езици в страни извън Съюза, и практически съображения, като актуалност, ефикасност и разходите за превод, които се финансират от европейските данъкоплатци. 

Der Europäische Auswärtige Dienst informiert EU-Bürgerinnen und -Bürger sowie Menschen auf der ganzen Welt über die außenpolitischen Strategien und Maßnahmen der EU.

Die vom EAD zur Verfügung gestellten Informationen sollen dabei für die Nutzerinnen und Nutzer möglichst einfach zugänglich sein. Allerdings müssen wir ein angemessenes Gleichgewicht zwischen der Anerkennung der sprachlichen Vielfalt innerhalb und außerhalb der EU und praktischen Erwägungen wie Aktualität, Effizienz und Übersetzungskosten (die von den EU-Steuerzahlern getragen werden) finden.

Tjenesten for EU's optræden udadtil informerer borgerne i EU og andre interesserede rundt om i verden om europæiske eksterne politikker og foranstaltninger.

Vores mål er at gøre indholdet så tilgængeligt som muligt for brugerne. Vi er dog nødt til at sikre en fornuftig balance mellem på den ene side at tilgodese de mange EU-sprog og lokale ikke-EU-sprog og på den anden side praktiske hensyn vedrørende eksempelvis rettidighed, nytte og oversættelsesomkostninger, som finansieres af EU's skatteborgere.

Evropská služba pro vnější činnost informuje o evropských vnějších politikách a opatřeních a komunikuje s občany EU a cílovými skupinami po celém světě.

Uživatelům se snažíme zpřístupnit co nejvíce informací o práci, kterou se zabýváme. Musíme však zachovávat přiměřenou rovnováhu mezi respektem k množství jazyků, jimiž se hovoří v EU a v místech, kde Unie působí, a praktickými hledisky, jako je aktuálnost, efektivita a nákladnost překladů, které jsou financovány z prostředků daňových poplatníků EU.

The European External Action Service communicates on European external policies and actions with EU citizens and audiences around the world.

We aim to make our content as accessible as possible to users. Nevertheless, we have to strike a reasonable balance between respect for speakers of the EU's many languages and non-EU local languages, and practical considerations such as timeliness, efficiency and the cost of translation, which is funded by EU taxpayers.

The latest developments have further deepened the long-lasting institutional and political crisis in Venezuela and reduced the democratic and constitutional space in the country.

A factsheet about the actions of the EU in Yemen

Languages:

A factsheet about the actions of the EU in Yemen

Languages:

The European Commission has today proposed to top up support for refugees and host communities in response to the Syria crisis by a total of €585 million. Out of the amount proposed today, €100 million will go to Jordan and Lebanon, who are hosting the largest number of refugees per capita in the world. €485 million will support refugees in Turkey in 2020 and continue the EU's two flagship humanitarian programmes.

Pages