European Union External Action

EEAS RSS Feeds

Displaying 1 - 10 of 19

Iso-Britannia eroaa tänään Euroopan unionista, ja siitä tulee kolmas maa. Vaikka Ison-Britannian päätös erota EU:sta on mielestämme valitettava, kunnioitamme sitä ja olemme valmiit siirtymään eteenpäin.

Tästedes EU:n diplomaattiedustuksesta huolehtii EU:n edustusto, joka kuuluu alaisuuteeni EU:n ulko- ja turvallisuuspolitiikan korkeana edustajana.

The annual Human Resources Report summarises the main achievements, policies implemented and important developments in the area of human resources and administration, both at Headquarters and in Delegations. It also provides detailed statistics on the EEAS population per category, gender, age and nationality.

EU:n ulkoasiainedustajana on 1. joulukuuta 2019 alkaen toiminut espanjalainen Josep Borrell Fontelles. EU:n johtavana diplomaattina hän vastaa EU:n ulko-, turvallisuus- ja puolustuspolitiikan muotoilusta ja toteuttamisesta.

EUH aloitti toimintansa virallisesti 1. tammikuuta 2011. Sille luotiin perusta vuonna 2007 allekirjoitetulla Lissabonin sopimuksella, joka tuli voimaan vuoden 2009 lopulla.

EUH aloitti toimintansa virallisesti 1. tammikuuta 2011. Sille luotiin perusta vuonna 2007 allekirjoitetulla Lissabonin sopimuksella, joka tuli voimaan vuoden 2009 lopulla.

Euroopan ulkosuhdehallinto tekee tiivistä yhteistyötä muiden EU:n toimielinten ja EU:n ulkopolitiikkaan keskeisesti vaikuttavien elinten kanssa.

Euroopan unionilla on tärkeä rooli diplomatiassa, ihmisoikeuksien edistämisessä, kaupassa, kehityksessä ja humanitaarisessa avussa sekä yhteistyössä monenvälisten järjestöjen kanssa.

EUH on Euroopan unionin ulkoasiainhallinto. Se auttaa EU:n ulkoasioiden johtajaa – ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkeaa edustajaa – toteuttamaan unionin yhteistä ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa.

Pages