European Union External Action

EEAS RSS Feeds

Displaying 1 - 10 of 19

Kidutuksen uhrien puolesta vietettävänä kansainvälisenä päivänä kunnioitamme kaikkia kidutuksen ja muun julman, epäinhimillisen tai halventavan kohtelun uhreja. Samalla kun maailma pyrkii yhdessä voittamaan koronavisupandemian, ihmisoikeudet on edelleen pidettävä toimien keskiössä. Tänään annetaan ääni niille sadoilletuhansille ihmisille, jotka ovat joutuneet kidutuksen uhriksi tai joita kidutetaan edelleen.

Euroopan ulkosuhdehallinto (EUH) tiedottaa EU:n ulkopolitiikasta ja sen alaan kuuluvista toimista EU:n kansalaisille ja eri yleisöille maailmanlaajuisesti.

EUH pyrkii siihen, että sen tuottama sisältö olisi saatavilla mahdollisimman laajasti. Sen on kuitenkin tasapainoiltava kielivaatimusten – kysyntää on niin lukuisilla EU:n kielillä kuin toiminta-alueen paikalliskielilläkin – ja käytännön näkökohtien, kuten ajankohtaisuuden, tehokkuuden ja EU:n veronmaksajien varoilla katettavien käännöskustannusten, välillä.

Iso-Britannia eroaa tänään Euroopan unionista, ja siitä tulee kolmas maa. Vaikka Ison-Britannian päätös erota EU:sta on mielestämme valitettava, kunnioitamme sitä ja olemme valmiit siirtymään eteenpäin.

Tästedes EU:n diplomaattiedustuksesta huolehtii EU:n edustusto, joka kuuluu alaisuuteeni EU:n ulko- ja turvallisuuspolitiikan korkeana edustajana.

The annual Human Resources Report summarises the main achievements, policies implemented and important developments in the area of human resources and administration, both at Headquarters and in Delegations. It also provides detailed statistics on the EEAS population per category, gender, age and nationality.

EU:n ulkoasiainedustajana on 1. joulukuuta 2019 alkaen toiminut espanjalainen Josep Borrell Fontelles. EU:n johtavana diplomaattina hän vastaa EU:n ulko-, turvallisuus- ja puolustuspolitiikan muotoilusta ja toteuttamisesta.

EUH aloitti toimintansa virallisesti 1. tammikuuta 2011. Sille luotiin perusta vuonna 2007 allekirjoitetulla Lissabonin sopimuksella, joka tuli voimaan vuoden 2009 lopulla.

EUH aloitti toimintansa virallisesti 1. tammikuuta 2011. Sille luotiin perusta vuonna 2007 allekirjoitetulla Lissabonin sopimuksella, joka tuli voimaan vuoden 2009 lopulla.

Euroopan ulkosuhdehallinto tekee tiivistä yhteistyötä muiden EU:n toimielinten ja EU:n ulkopolitiikkaan keskeisesti vaikuttavien elinten kanssa.

Euroopan unionilla on tärkeä rooli diplomatiassa, ihmisoikeuksien edistämisessä, kaupassa, kehityksessä ja humanitaarisessa avussa sekä yhteistyössä monenvälisten järjestöjen kanssa.

Pages