European Union External Action

EEAS RSS Feeds

Displaying 1 - 10 of 17

Rahvusvahelisel piinamisohvrite toetamise päeval avaldame austust piinamise ja muu julma, ebainimliku või alandava kohtlemise ohvritele. Ajal, mil maailm ühendab jõupingutused koroonaviiruse pandeemiast ülesaamiseks, peavad inimõigused jääma meie võitluse keskmesse. Täna kostame nende sadade tuhandete inimeste eest, kes on langenud piinamise ohvriks, ja nende eest, keda tänapäeval ikka veel piinatakse.

Euroopa välisteenistus teavitab ELi kodanikke ja inimesi kogu maailmas Euroopa välispoliitikast ja meetmetest.

Meie eesmärk on teha sisu kasutajatele võimalikult hästi kättesaadavaks. Austades täielikult paljude ELi ja kolmandate riikide keelte kõnelejaid, ei saa me siiski eirata praktilisi kaalutlusi, nagu õigeaegsus, tõhusus ja ELi maksumaksjate rahast kaetavad tõlkekulud.

Ühendkuningriik lahkub täna Euroopa Liidust ning temast saab kolmas riik. Kuigi me kahetseme Ühendkuningriigi otsust meie liidust lahkuda, austame täielikult seda valikut ja oleme valmis edasi liikuma.

Euroopa Liidu diplomaatiline esindatus tagatakse nüüdsest ELi delegatsiooniga, mis kuulub minu kui liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja alluvusse.

The annual Human Resources Report summarises the main achievements, policies implemented and important developments in the area of human resources and administration, both at Headquarters and in Delegations. It also provides detailed statistics on the EEAS population per category, gender, age and nationality.

Alates 1. detsembrist 2019 on ELi kõrge esindaja / asepresident Hispaaniast pärit Josep Borrell Fontelles. ELi peadiplomaadina vastutab ta ELi välis-, julgeoleku- ja kaitsepoliitika kujundamise ja elluviimise eest.

Välisteenistus, mis alustas ametlikult tegevust 1. jaanuaril 2011, loodi 2007. aastal allkirjastatud ja 2009. aasta lõpus jõustunud Lissaboni lepinguga.

Välisteenistus, mis alustas ametlikult tegevust 1. jaanuaril 2011, loodi 2007. aastal allkirjastatud ja 2009. aasta lõpus jõustunud Lissaboni lepinguga.

Pages