European Union External Action

EEAS RSS Feeds

Displaying 1 - 10 of 14

Ühendkuningriik lahkub täna Euroopa Liidust ning temast saab kolmas riik. Kuigi me kahetseme Ühendkuningriigi otsust meie liidust lahkuda, austame täielikult seda valikut ja oleme valmis edasi liikuma.

Euroopa Liidu diplomaatiline esindatus tagatakse nüüdsest ELi delegatsiooniga, mis kuulub minu kui liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja alluvusse.

The annual Human Resources Report summarises the main achievements, policies implemented and important developments in the area of human resources and administration, both at Headquarters and in Delegations. It also provides detailed statistics on the EEAS population per category, gender, age and nationality.

Alates 1. detsembrist 2019 on ELi kõrge esindaja / asepresident Hispaaniast pärit Josep Borrell Fontelles. ELi peadiplomaadina vastutab ta ELi välis-, julgeoleku- ja kaitsepoliitika kujundamise ja elluviimise eest.

Välisteenistus, mis alustas ametlikult tegevust 1. jaanuaril 2011, loodi 2007. aastal allkirjastatud ja 2009. aasta lõpus jõustunud Lissaboni lepinguga.

Välisteenistus, mis alustas ametlikult tegevust 1. jaanuaril 2011, loodi 2007. aastal allkirjastatud ja 2009. aasta lõpus jõustunud Lissaboni lepinguga.

Euroopa Liidul on oluline roll diplomaatias, inimõiguste edendamises, kaubanduses, arengu- ja humanitaarabis ning koostöös mitmepoolsete organisatsioonidega.

Euroopa välisteenistus on Euroopa Liidu diplomaatiline teenistus. See aitab ELi välispoliitika juhil (välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgel esindajal) viia ellu liidu ühist välis- ja julgeolekupoliitikat.

Pages