European Union External Action

EEAS RSS Feeds

Displaying 1 - 4 of 4

Väärinfo on pidevalt muutuv probleem, mis võib suure tõenäosusega mõjutada negatiivselt demokraatlikke protsesse ja
ühiskondlikke arutelusid. Kuna väärinfo kahjulik mõju ühiskonnale kogu Euroopa Liidus üha kasvab, tuleb sellele igal rindel
vastulöögi andmiseks kasutada koordineeritud, ühist ja jätkusuutlikku lähenemisviisi.

Kõrge esindaja Federica Mogherini teeb täna komisjoni toetusel ettepaneku luua Euroopa rahutagamisrahastu. Euroopa rahutagamisrahastu on järgmise mitmeaastase finantsraamistiku perioodiks loodav eelarveväline vahend, mille eesmärk on hoida ära konflikte, kaitsta rahu ning tugevdada rahvusvahelist julgeolekut kogu maailmas nii Euroopa kodanike kui ka meie partnerite hüvanguks.

Rahvusvahelise olukorra pingelisuse suurenedes peab Euroopa Liit hakkama tõhusamalt tegutsema, et suuta paremini konflikte vältida, rahu kindlustada ja rahvusvahelist julgeolekut tugevdada. Ettepanekuga uue Euroopa rahutagamisrahastu kohta teeb Euroopa Liit järjekordse sammu enesele maailma mastaabis olulise koha kindlustamise suunas.