European Union External Action

EEAS RSS Feeds

Displaying 1 - 10 of 17

Europa-Kommissionen og Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik har i dag fremlagt ambitiøse planer, der skal fremme ligestilling mellem kønnene og styrke kvinders indflydelse og status i hele Den Europæiske Unions optræden udadtil.

På den internationale støttedag for torturofre mindes vi ofrene for tortur og anden grusom, umenneskelig eller nedværdigende behandling. I en tid, hvor verden står sammen for at få bugt med coronaviruspandemien, skal menneskerettighederne fortsat udgøre kernen i vores kamp. På denne dag giver vi hundredtusindvis af mennesker, der har været udsat for tortur, og dem, der stadig tortureres i dag, en stemme.

Tjenesten for EU's optræden udadtil informerer borgerne i EU og andre interesserede rundt om i verden om europæiske eksterne politikker og foranstaltninger.

Vores mål er at gøre indholdet så tilgængeligt som muligt for brugerne. Vi er dog nødt til at sikre en fornuftig balance mellem på den ene side at tilgodese de mange EU-sprog og lokale ikke-EU-sprog og på den anden side praktiske hensyn vedrørende eksempelvis rettidighed, nytte og oversættelsesomkostninger, som finansieres af EU's skatteborgere.

I dag træder Det Forenede Kongerige ud af Den Europæiske Union og bliver et tredjeland. Vi beklager Det Forenede Kongeriges beslutning om at forlade vores Union, men respekterer fuldt ud dette valg og er parat til at gå fremad.

Den Europæiske Unions diplomatiske repræsentation varetages fremover af en EU-delegation under min myndighed som Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik.

The annual Human Resources Report summarises the main achievements, policies implemented and important developments in the area of human resources and administration, both at Headquarters and in Delegations. It also provides detailed statistics on the EEAS population per category, gender, age and nationality.

Josep Borrell Fontelles fra Spanien har siden den 1. december 2019 haft rollen som EU's højtstående repræsentant og næstformand. Som EU's ledende diplomat har han til opgave at udforme og gennemføre EU's udenrigs-, sikkerheds- og forsvarspolitik.

Tjenesten for EU's Optræden Udadtil indledte formelt sine aktiviteter 1. januar 2011. Tjenesten oprettedes ved Lissabontraktaten, som blev undertegnet i 2007 og trådte i kraft i slutningen af 2009.

Tjenesten for EU's Optræden Udadtil arbejder tæt sammen med andre EU-institutioner og -organer, der er med til at udvikle EU's udenrigspolitik.

Den Europæiske Union spiller en vigtig rolle inden for diplomati, fremme af menneskerettigheder, handel, udvikling og humanitær bistand og samarbejde med multilaterale organisationer.

Pages