European Union External Action

EEAS RSS Feeds

Displaying 1 - 10 of 16

Evropská komise a vysoký představitel Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku dnes předkládají ambiciózní plány na podporu rovnosti žen a mužů a posílení postavení žen v rámci veškeré vnější činnosti Evropské unie.

U příležitosti Mezinárodního dne na podporu obětí mučení vzdáváme hold obětem mučení a jiného krutého, nelidského či ponižujícího zacházení. V době, kdy svět společně vyvíjí úsilí v boji proti pandemii koronaviru, nesmí být problematika lidských práv odsunuta do pozadí. V tento den propůjčujeme hlas stovkám tisíc lidí, kteří se stali obětí mučení v minulosti, i těch, kterým se to děje právě teď.

Evropská služba pro vnější činnost informuje o evropských vnějších politikách a opatřeních a komunikuje s občany EU a cílovými skupinami po celém světě.

Uživatelům se snažíme zpřístupnit co nejvíce informací o práci, kterou se zabýváme. Musíme však zachovávat přiměřenou rovnováhu mezi respektem k množství jazyků, jimiž se hovoří v EU a v místech, kde Unie působí, a praktickými hledisky, jako je aktuálnost, efektivita a nákladnost překladů, které jsou financovány z prostředků daňových poplatníků EU.

Spojené království dnes odchází z Evropské unie a stává se třetí zemí. Ačkoli rozhodnutí Spojeného království vystoupit z naší Unie litujeme, plně tuto volbu respektujeme a jsme připraveni se posunout dále.

Diplomatické zastoupení Evropské unie bude od nynějška zajišťovat delegace EU, která bude podléhat mně jakožto vysokému představiteli Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku.

The annual Human Resources Report summarises the main achievements, policies implemented and important developments in the area of human resources and administration, both at Headquarters and in Delegations. It also provides detailed statistics on the EEAS population per category, gender, age and nationality.

Od 1. prosince 2019 zastává funkci vysokého představitele EU, místopředsedy Komise Španěl Josep Borrell Fontelles. Jako šéf diplomacie EU je odpovědný za utváření a provádění zahraniční, bezpečnostní a obranné politiky EU.

Evropská služba pro vnější činnost, jejíž činnost byla oficiálně zahájena dne 1. ledna 2011, byla zřízena Lisabonskou smlouvou, která byla podepsána v roce 2007 a vstoupila v platnost na konci roku 2009.

Evropská služba pro vnější činnost úzce spolupracuje s dalšími orgány a institucemi EU, které se podílejí na utváření zahraniční politiky EU.

Evropská unie hraje významnou úlohu v diplomacii, při prosazování lidských práv, v oblasti obchodu, rozvoje a humanitární pomoci a v rámci spolupráce s multilaterálními organizacemi.

Pages