European Union External Action

EEAS RSS Feeds

Displaying 1 - 4 of 4

Dezinformace jsou problémem, který se stále vyvíjí a může negativně ovlivňovat demokratické procesy a společenské
debaty. Vzhledem ke stále nepříznivějším dopadům dezinformací na společnost v celé Evropské unii je za účelem komplexní
obrany potřeba zaujmout koordinovaný, společný a udržitelný přístup.

Vysoká představitelka Federica Mogheriniová dnes za podpory Komise předkládá návrh na vytvoření evropského mírového nástroje. Evropský mírový nástroj je mimorozpočtový fond pokrývající období příštího víceletého finančního rámce, který má přispět k předcházení konfliktům, zachování míru a posílení mezinárodní bezpečnosti na celém světě ku prospěchu našich občanů i našich partnerů.

Ve stále náročnějším celosvětovém prostředí musí Evropská unie zintenzivnit své činnosti na zlepšení své schop¬nosti předcházet konfliktům, budovat mír a posilovat mezinárodní bezpečnost. Prostřednictvím návrhu nového evropského mírového nástroje Evropská unie učinila další krok k upevnění své úlohy globálního hráče.