European Union External Action

EEAS RSS Feeds

Displaying 1 - 10 of 15

Spojené království dnes odchází z Evropské unie a stává se třetí zemí. Ačkoli rozhodnutí Spojeného království vystoupit z naší Unie litujeme, plně tuto volbu respektujeme a jsme připraveni se posunout dále.

Diplomatické zastoupení Evropské unie bude od nynějška zajišťovat delegace EU, která bude podléhat mně jakožto vysokému představiteli Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku.

The annual Human Resources Report summarises the main achievements, policies implemented and important developments in the area of human resources and administration, both at Headquarters and in Delegations. It also provides detailed statistics on the EEAS population per category, gender, age and nationality.

Od 1. prosince 2019 zastává funkci vysokého představitele EU, místopředsedy Komise Španěl Josep Borrell Fontelles. Jako šéf diplomacie EU je odpovědný za utváření a provádění zahraniční, bezpečnostní a obranné politiky EU.

Evropská služba pro vnější činnost, jejíž činnost byla oficiálně zahájena dne 1. ledna 2011, byla zřízena Lisabonskou smlouvou, která byla podepsána v roce 2007 a vstoupila v platnost na konci roku 2009.

Evropská služba pro vnější činnost úzce spolupracuje s dalšími orgány a institucemi EU, které se podílejí na utváření zahraniční politiky EU.

Evropská unie hraje významnou úlohu v diplomacii, při prosazování lidských práv, v oblasti obchodu, rozvoje a humanitární pomoci a v rámci spolupráce s multilaterálními organizacemi.

ESVČ je diplomatická služba Evropské unie. Je nápomocna hlavnímu představiteli EU pro zahraniční věci – vysokému představiteli pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku – při provádění společné zahraniční a bezpečnostní politiky Unie.

Pages