European Union External Action

EEAS RSS Feeds

Displaying 1 - 10 of 17

На международния ден за подкрепа на жертвите на изтезания отдаваме почит на жертвите на изтезания и други форми на жестоко, нечовешко или унизително отношение. В момент, когато светът обединява усилията си, за да се справи с пандемията от коронавирус, правата на човека трябва да останат в основата на нашата борба. На този ден даваме гласност на стотиците хиляди жертви на изтезания и на тези, които все още са изтезавани днес.

Европейската служба за външна дейност предоставя на гражданите на ЕС и на други заинтересовани лица по света информация относно външната политика и външните действия на Съюза. 

Стремим се нашето съдържание да е възможно най-достъпно за потребителите. Въпреки това трябва да постигнем разумен баланс между зачитането на хората, говорещи един от многото езици на ЕС и местни езици в страни извън Съюза, и практически съображения, като актуалност, ефикасност и разходите за превод, които се финансират от европейските данъкоплатци. 

Днес Обединеното кралство напуска Европейския съюз и става трета държава. Въпреки че съжаляваме за взетото от Обединеното кралство решение да напусне нашия Съюз, ние напълно зачитаме този избор и сме готови да продължим напред.

Дипломатическото представителство на Европейския съюз отсега нататък ще бъде осигурено от делегация на ЕС — под мое ръководство като върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност.

The annual Human Resources Report summarises the main achievements, policies implemented and important developments in the area of human resources and administration, both at Headquarters and in Delegations. It also provides detailed statistics on the EEAS population per category, gender, age and nationality.

Жозеп Борел Фонтелес от Испания пое ролята на върховен представител/заместник-председател на ЕС на 1 декември 2019 г. В качеството си на първи дипломат на ЕС той е натоварен с формулирането и провеждането на политиките на ЕС в областта на външните работи, сигурността и отбраната.

Европейската служба за външна дейност, която започна да функционира официално на 1 януари 2011 г., беше създадена с Договора от Лисабон, подписан през 2007 г. и влязъл в сила в края на 2009 г.

Европейската служба за външна дейност работи в тясно сътрудничество с другите институции и органи на ЕС, които играят роля в разработването на външната политика на ЕС.

Европейският съюз играе важна роля в дипломацията, утвърждаването на правата на човека, търговията, развитието и хуманитарната помощ и работи с многостранни организации.

Европейският съюз има специални представители в различни държави и региони по света.

Pages