European Union External Action

Заява ЄС для преси стосовно зустрічі за формулою "Арріа", організованої Російською Федерацією щодо "обставин Майдану і їхніх наслідків на Донбасі"

Brussels, 03/06/2021 - 15:05, UNIQUE ID: 210603_12
Press releases

English version is below:

Заява ЄС для преси стосовно зустрічі за формулою "Арріа", організованої Російською Федерацією щодо "обставин Майдану і їхніх наслідків на Донбасі"

 Ця заява оголошена від імені Європейського Союзу та країн-членів.

Держави-кандидати Північна Македонія, Чорногорія та Албанія, країни Європейської асоціації вільної торгівлі, серед яких Ісландія, Ліхтенштейн, Норвегія, члени Європейської економічної зони, а також  Молдова, Україна і Грузія приєднуються до цієї заяви.

2 червня Російська Федерація провела неформальну зустріч за формулою "Арріа" в Організації Об’єднаних Націй, аби вкотре просунути неправдивий наратив про Україну та події, що відбулися у 2014-ому році. Ми висловлюємо жаль з приводу цієї навмисної спроби відволікти увагу міжнародної спільноти від дестабілізуючих зусиль Росії, які тривають з 2014-го року.

Російська Федерація відповіла на обгрунтовані прагнення українського народу неприйнятними актами збройної агресії, які продовжують підривати суверенітет України та її територіальну цілісність. ЄС не визнає і не визнаватиме незаконної анексії Автономної Республіки Крим та міста Севастополь, а також продовжить посилювати тверду політику невизнання щодо цього порушення міжнародного права.

Відтоді як сім років тому Росією був спровокований конфлікт, безпекова ситуація на сході України продовжує негативно відображатися на українському цивільному населенні, яке проживає в Донецькій і Луганській областях по обидві сторони лінії розмежування. Понад 13 000 людей було вбито під час збройного конфлікту на Донбасі, понад 30 000 зазнали поранень. 3,4 мільйони людей продовжують потребувати гуманітарної допомоги. Понад 1,5 мільйона українців стали внутрішньо переміщеними особами.

Попри зусилля Нормандського формату, ОБСЄ, Тристоронньої контактної групи, а також Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ, ми спостерігаємо мало ознак прогресу. Нещодавнє безпрецедентне нарощування російських військових сил у Криму і вздовж кордонів з Україною, що відбулося в квітні без належного повідомлення та супроводжувалося агресивною риторикою керівництва Росії, суперечить міжнародним зобов’язанням Росії, що випливають, зокрема, із Віденського документу, посилює напруженість та підриває безпекову ситуацію. Євросоюз вкотре наголошує, що внаслідок цього конфлікту загинули громадяни ЄС, коли був збитий рейс MH17. ЄС нагадує про резолюцію Ради Безпеки ООН 2166, котра передбачає, що відповідальні за збиття MH17 повинні бути притягнуті до відповідальності й постати перед судом.

Російські укази, що дозволяють спрощену процедуру видачі паспортів РФ українським громадянам, суперечать духу та цілям Мінських домовленостей і є ще однією атакою Росії на суверенітет України. Тривале закриття 4 з 5 наявних, а також нових пунктів в’їзду-виїзду на лінії розмежування призводить до поглиблення розбіжностей між українцями, які проживають на підконтрольній і на непідконтрольній Україні територіях. Ми очікуємо, що всі сторони будуть утримуватися від дій, що суперечать Мінським домовленостям. Росія повинна не перешкоджати повній реінтеграції неконтрольованих українською владою територій.

ЄС залишається непохитним у своїй підтримці суверенітету, територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів. Ми вкотре закликаємо Російську Федерацію негайно припинити розпалювання конфлікту, яке вона здійснює через надання фінансової та військової допомоги збройним формуванням, що їх вона підтримує.

Ми закликаємо усі сторони конструктивно працювати в рамках Нормандського формату і Тристоронньої контактної групи, аби забезпечити повне виконання Мінських домовленостей і мирно врегулювати конфлікт.

 ***

EU Statement for media on Arria-formula meeting organized by the Russian Federation on “the circumstances of Maidan and its aftereffects in Donbas”

This statement is issued on behalf of the EU and its Member States.

The Candidate Countries the Republic of North Macedonia, Montenegro, and Albania, the EFTA countries Iceland, Liechtenstein, and Norway, members of the European Economic Area, as well as the Republic of Moldova, Ukraine, and Georgia, align themselves with this statement.

The Russian Federation held an informal Arria-formula meeting at the UN today to promote again a false narrative about Ukraine and the events that took place in 2014. We regret this deliberate attempt to divert the attention of the international community from Russia’s destabilization efforts since 2014.

The Russian Federation has responded to Ukrainian people’s legitimate aspirations with unacceptable acts of armed aggression, which keep undermining Ukraine’s sovereignty and territorial integrity to this day. The EU does not and will not recognize the illegal annexation of the Autonomous Republic of Crimea and the city of Sevastopol, and will keep enforcing a strong non-recognition policy of this violation of international law.

After seven years of Russia instigated conflict, the security situation in eastern Ukraine continues to take a heavy toll on the Ukrainian civilian population living in Donetsk and Luhansk on both sides of the contact line. More than 13 000 people have been killed in the armed conflict in Donbas, more than 30 000 have been injured and 3.4 million people continue to require humanitarian assistance. Over 1,5 million Ukrainians are also internally displaced.

Few signs of progress are to be witnessed, despite the efforts of the Normandy format, the OSCE, notably the Trilateral Contact Group, and its Special Monitoring Mission. The recent unusual military build-up by Russia in Crimea and at along the borders of Ukraine in April, without due notification and accompanied by aggressive rhetoric from the Russian leadership, is not in line with Russia’s international commitments, arising in particular from the Vienna Document, raises tensions and undermines security. The EU recalls that the lives of EU citizens were also taken as a consequence of this conflict, with the downing of flight MH17. The EU recalls UNSC resolution 2166, which stipulates that those responsible for the downing of MH17 must be held accountable and brought to justice.

The Russian decrees enabling the simplified issuing of passports for Ukrainian citizens run counter to the spirit and objectives of the Minsk agreements and are another attack on Ukraine's sovereignty by Russia. The continued closure of 4 out of 5 existing but also new crossing points at the line of contact contributes to deepening the divide between Ukrainians in the government and non-government controlled areas. We expect all parties to refrain from actions that are against the Minsk agreements. Russia should not impede the full reintegration of the non-Government controlled areas into Ukraine.

The EU remains unwavering in its support to Ukraine’s sovereignty and territorial integrity within its internationally recognised borders. We again call on the Russian Federation to immediately stop fuelling the conflict by providing financial and military support to the armed formations it backs.

We call on the sides to engage constructively in the Normandy format and the Trilateral Contact Group in order to ensure the full implementation of the Minsk agreements and to resolve the conflict peacefully.

Редакторські розділи:

Автор