European Union External Action

Evropska komisija je potpisala ugovor o zajmu u okviru makrofinansijske pomoći kojim je obezbeđeno 100 miliona evra za Kosovo

Brisel, 30/07/2020 - 17:04, UNIQUE ID: 200730_15
Press releases

Evropska komisija potpisala Memorandum o razumevanju (MoR) sa Kosovom da bi se popločao put za prvu isplatu 50 miliona evra makrofinansijske pomoći (MFP). Druga rata od 50 miliona evra mogla bi da se raspodeli krajem 2020. god. ili na pocetku 2021. godine.

Sredstva od MFP biće stavljena na raspolaganje u obliku dugoročnih zajmova po veoma pogodnim uslovima. Sredstva će doprineti unapređenju makroekonomske stabilnosti i stvaranju prostora za dodelu resursa, tako da vladini finansijski resursi mogu biti raspoređeni za ublažavanje teških socio-ekonomskih posledica koronavirusa. Program MFP za Kosovo vredi do 100 miliona evra.

Natalija Apostolova, šefica Kancelarije EU na Kosovu / specijalna predstavnica EU pozdravila ugovor i pozvala je Skupštinu Kosova da brzo pređe na ratifikaciju ovog finansijskog ugovora, tako da proces raspodele ove finansijske podrške ne zadocni.

U Memorandumu o razumevanju usaglašeno je devet uslova praktične politike koji su u osnovi programa. Među njima su mere povezane sa jačanjem javnih finansija i finansijske stabilnosti, rešavanje problema nezaposlenosti mladih i unapređenje dobrog upravljanja i borbe protiv korupcije.

Languages:
Urednički odeljci: