European Union External Action

Norge og EU

08/04/2021 - 15:31
EU relations with Country

En oversikt over forholdet mellom Norge og EU

Norges forbindelser til EU blir hovedsakelig styrt gjennom EØS-avtalen. EØS-avtalen ble gjort gjeldende fra 1. januar 1994 og utvider EUs indre marked til Norge, Island og Liechtenstein. Landbruks- og fiskeripolitikk er i hovedsak ikke en del av EØS-avtalen. Relasjoner med Norge gjennom EØS-samarbeidet, så vel som bilaterale kontakter, er nære og som regel ukompliserte. Norge har også undertegnet Schengen-avtalen med EU som gjør at nordmenn kan reise passfritt innenfor Schengen-området.

Til tross for at Norge har sagt nei til medlemskap ved folkeavstemning i 1972 og i 1994 har Norge en tett tilknytting til EU gjennom EØS-avtalen, og en rekke andre bilaterale avtaler.  Norge er medlem av alle relevante multilaterale organisasjoner inklusiv Nordisk Råd, Barentsrådet, Det baltiske råd, EFTA, OECD, WTO, Europarådet og OSSE.

EØS-avtalen danner hovedgrunnlaget for det politiske og økonomiske forholdet mellom Den europeiske union og Norge. Politiske beslutninger og dialog mellom EU og EØS/ EFTA-landene finner sted innenfor de felles EØS-institusjonene. En viktig del av dette forholdet er dekket av Schengen-avtalen og andre bilaterale avtaler.

Island, Norge og Liechtenstein har alle vært medlemmer av EUs indre marked siden EØS-avtalen ble signert i 1994. I tillegg til å gi Norge adgang til det indre markedet, gir EØS-avtalen Norge muligheten til å delta i en rekke EU-programmer innenfor området som forskning, utdanning og kultur.

Forholdet mellom EU og Norge på områdene fisk og landbruk er for det meste dekket av bilaterale avtaler ettersom EUs felles fiskeripolitikk (CFP) og felles landbrukspolitikk (CAP) er ikke dekket av EØS-avtalen.

Norge er medlem av Schengen-avtalen og er dermed med på avskaffelsen av alle indre grenser i bytte med en enkelt ekstern grense, hvilket betyr at norske borgere kan reise passfritt innenfor Schengen-området.  

Som en del av EØS-avtalen er Norge del av EUs indre marked. I praksis tillater avtalen varer, kapital, tjenester og personer å sirkulere fritt i hele EØS-området, inkludert EFTA-landene Norge, Island og Liechtenstein. For å sikre at like rettigheter gjelder for alle selskaper i området innebærer EØS-avtalen også regler for konkurranse og statlige subsidier. Felles fiskeripolitikk (CFP) og felles landbrukspolitikk (CAP) er ikke dekket av EØS-avtalen, men Norge er fortsatt en integrert del av Den indre markedet på alle andre områder.

Norge er EUs femte viktigste importmarked for handel av varer etter Kina, Russland, USA og Sveits, og det syvende største eksportmarkedet for EU etter USA, Kina, Sveits, Russland, Tyrkia og Japan. EU er fortsatt det fremste import- og eksportmarkedet for Norge og omhandler 74,3 % av norsk handel.

Etter Russland er Norge EUs største leverandør av energiprodukter, inkludert olje og naturgass. Dette representerer nesten halvparten av EUs totale import fra Norge til en verdi av 30,7 milliarder euro i 2016. EU leverer for det meste industriprodukter til det norske markedet. Maskiner og transportutstyr er den største handelsvaren med en total eksportverdi på 20 milliarder euro i 2016.

Fiskeri- og landbrukshandel

Selv om fisk- og landbrukssektoren ikke er en del av EØS-avtalen så sier artikkel 19 i EØS-avtalen spesifikt at Norge og EU bør være forpliktet til gradvis liberalisering av handelen med landbruksvarer. Bilaterale tollkvoter og tollfrie kvoter er etablert mellom Norge og EU for visse landbruksprodukter som ost, kjøtt, frukt, grønnsaker og blomster.

EU eksporterte landbruksprodukter til Norge til en verdi av 4, 3 milliarder euro i 2016, mens landbrukseksporten fra Norge til EU var på totalt 546 millioner euro. Norge er EUs største leverandør av fisk og eksporterte norsk sjømat til en verdi av 6,5 milliarder euro til EU i 2016.

Direkte investeringer EU-Norge

Direkte investeringer spiller en viktig rolle i det økonomiske forholdet mellom EU og Norge. En betydelig del av investeringene går til olje- og gasssektoren. Store europeiske selskaper som BP (Storbritannia), Eni (Italia), RWE Dea (Tyskland) og Gaz de France-Suez (Frankrike) er involvert i utviklingen av den norske sektoren. 

 

EU-landene står for brorparten av direkte utenlandsinvesteringer i Norge, og i 2015 utgjorde dette 84,5 milliarder euro.

 

EUs varehandel med Norge

  • EUs eksport til Norge i 2016: 48, 4 milliarder euro
  • EUs import fra Norge i 2016: 62,9 milliarder euro

EUs servicehandel med Norge

  • EUs eksport til Norge i 2015: 28 milliarder euro
  • EUs import fra Norge i 2015: 16,2 milliarder euro
Languages:
Redaksjonens innhold: