European Union External Action

Moldova și UE

Relațiile dintre Uniunea Europeană (UE) și Republica Moldova sunt profunde și pluridimensionale. Republica Moldova participă la multe acorduri și programe ale UE.

Cele două părți își aprofundează relațiile prin Acordul de asociere UE-Moldova, care a fost semnat în iunie 2014 și a intrat pe deplin în vigoare pe 1 iulie 2016. Noul cadru este inovator și ambițios, incluzând o zonă de liber schimb aprofundată și cuprinzătoare (DCFTA) și o agendă de asociere care are obiectivul de a stimula integrarea economică și asocierea politică dintre Moldova și UE. Acordul de asociere înlocuiește acordul de parteneriat și cooperare anterior, care a fost în vigoare din iulie 1998.

UE vizează îmbunătățirea democrației, a statului de drept și a drepturilor omului în Republica Moldova, incluzând programe comune cu Consiliul Europei. De asemenea, Uniunea sprijină eforturile de soluționare a conflictului din Transnistria.

Printre alte priorități privind relațiile cu Republica Moldova se numără consolidarea instituțiilor, reformarea sistemului judiciar, îmbunătățirea climatului de afaceri, asigurarea respectului pentru libertatea de exprimare, îmbunătățirea sănătății și a condițiilor sociale și cooperarea cu privire la aspecte precum gestionarea frontierelor, migrația și lupta împotriva traficului, a crimei organizate, a corupției și a spălării banilor.

Republica Moldova este o țară parteneră prioritară în cadrul Parteneriatului estic, dimensiunea estică în cadrul politicii europene de vecinătate (PEV). Țările partenere și UE se angajează să-și aprofundeze legăturile, inclusiv prin acorduri de liber schimb, eventuala liberalizare a vizelor și proiecte finanțate de UE. Parteneriatul estic oferă atât măsuri bilaterale, cât și măsuri multilaterale pentru consolidarea cooperării.

Moldova beneficiază de un parteneriat pentru mobilitate cu UE ca una dintre cele două țări-pilot din lume. Conform abordării generale, parteneriatul pentru mobilitate organizează cooperarea în domeniul migrației, incluzând domenii precum migrația legală, dezvoltarea și combaterea migrației ilegale. În prezent, aproximativ 40 de inițiative sunt în curs de implementare în cadrul parteneriatului pentru mobilitate dintre UE și Moldova.

Moldova este, de asemenea, o țară parteneră în cadrul Sinergiei Mării Negre și este membru al Comunității Energiei.

Acordul de liber schimb aprofundat și cuprinzător

UE și Moldova au semnat un acord de liber schimb aprofundat și cuprinzător (DCFTA). Acesta oferă un acces îmbunătățit în mod considerabil la piața UE de peste 500 de milioane de consumatori pentru bunurile și serviciile moldovenești, precum și oportunități de investiții îmbunătățite. Cooperarea economică se extinde la numeroase sectoare individuale.

Preferințele comerciale autonome oferă un acces scutit de taxe vamale și contingente pe piața UE pentru aproape toate bunurile moldovenești. S-a acordat astfel un sprijin considerabil societăților moldovenești, 50 % din comerțul Moldovei realizându-se cu UE. De asemenea, UE depune eforturi pentru facilitarea călătoriilor aeriene și a comerțului agricol cu Moldova.

Asistența financiară

UE este de departe cel mai mare donator din Moldova, sprijinind reforma politică și economică și oferind ajutor umanitar. Asistența bilaterală furnizată Moldovei în cadrul Instrumentului european de vecinătate (IEV) a crescut considerabil de la 40 de milioane EUR în 2007 la 131 milioane EUR în 2014. Moldova este cel mai mare beneficiar de ajutor din partea UE per cap de locuitor din vecinătatea Europei.

Asistența din partea UE se utilizează pentru reforme-cheie în sectorul justiției, al educației, al dezvoltării economice și al energiei. De asemenea, UE a finanțat investiții în infrastructura aeriană și rutieră, precum și în proiecte de cooperare transfrontalieră (CTF). În plus, Moldova profită de numeroase programe tematice, sprijinind în principal societatea civilă și programele regionale legate de rețelele transeuropene.

Ajutorul financiar al UE pentru Moldova a finanțat proiecte numeroase și diverse, printre care:

 • îmbunătățirea administrației publice și a gestiunii financiare;
 • reformarea sistemului de ajutoare sociale;
 • ajutor de urgență care să răspundă creșterilor tarifelor la încălzire;
 • producția de energie bazată pe energie solară, deșeuri agricole și colectarea deșeurilor;
 • reforma sistemului sanitar și echipamente;
 • centre de îngrijire pentru tineri și vârstnici;
 • ajutoare în caz de dezastre naturale;
 • activitatea economică rurală;
 • infrastructura de alimentare cu apă și pentru tratarea apelor reziduale.

De asemenea, UE sprijină punerea în aplicare a măsurilor de consolidare a încrederii în regiunea transnistreană a Moldovei prin proiecte sociale și de asistență medicală.

Relațiile Comerciale

 

Relațiile comerciale dintre UE și Republica Moldova reprezintă un factor important în procesul de consolidare a economiei țării. În ultimii ani, comerțul bilateral dintre UE și Republica Moldova s-a intensificat rapid grație deciziei UE din 2008 de a-și deschide piața unilateral față de Republica Moldova în cadrul Preferințelor Comerciale Autonome.

Începând cu 2008, Uniunea Europeană (UE) a devenit în mod progresiv cel mai important partener comercial al Moldovei atât pentru import, cât și pentru export, și care astăzi acoperă aproape o jumătate din comerțul anual extern al Moldovei (46.6%).

Această tendință va continua în special datorită recentei semnări a Acordului de Asociere, care include Zona de Liber Schimb Aprofundat și Cuprinzător (DCFTA) între UE și Republica Moldova. Acordul, care a consolidat relația politică și economică dintre UE și Republica Moldova, a intrat în vigoare din luna septembrie 2014.

Date importante:

 • În primele 8 luni ale anului 2014 comerțul dintre UE și Republica Moldova a ajuns la cota de 2,28 miliarde; în 2013 cota comerțului bilateral total a ajuns la 3,24 miliarde. Totalul cotei parte a exporturilor moldovenești spre UE din primele nouă luni au reprezentat 52,1 % din exporturile totale ale țării, în timp ce importurile din UE în Moldova au ajuns la 49,5% din totalul importului țării.
 • Exporturile UE în Moldova constau în special din mașinării și echipamente, precum și din combustibili minerali și echipamente de transport și produse chimicale. Aceste produse constituie și principalele importuri UE din Moldova, împreună cu produsele textile și îmbrăcămintea, produsele animaliere și vegetale, inclusiv grăsimile și uleiurile, precum și băuturile.

Pentru o prezentare mai detaliată a conținutului și a aspectelor practice ale DCFTA, precum și a impactului DCFTA asupra vieții de zi cu zi din Republica Moldova și a oportunităților oferite de către acest acord sectorului privat din Moldova, vă rugăm să consultați capitolul cu privire la DCFTA.

Site-ul Comisiei Europene DG Trade (Comerț)

Politica Comercială a UE

Serviciu Suport - Export

Informații privind normele și dovezile de origine pentru Republica Moldova

 
Secțiuni editoriale:
Languages: