European Union External Action

Crearea SEAE

25/11/2019 - 15:46
Overview

Lansat oficial la 1 ianuarie 2011, serviciul a fost creat prin Tratatul de la Lisabona, care a fost semnat în 2007 și a intrat în vigoare la sfârșitul anului 2009.

Tratatul de la Lisabona a stabilit, de asemenea, modul în care urma să fie creat serviciul:

„Organizarea și funcționarea serviciului european pentru acțiunea externă se stabilesc prin decizie a Consiliului. Consiliul [...] hotărăște la propunerea Înaltului Reprezentant, după consultarea Parlamentului European și cu aprobarea Comisiei.”

În 2010, au fost luate o serie de măsuri importante. La 25 martie, Înaltul Reprezentant a transmis Consiliului o propunere privind înființarea SEAE. Propunerea, care a urmat unei lungi serii de negocieri și discuții cu diversele servicii implicate, a inclus o descriere detaliată a componenței SEAE, a modului în care va fi selectat personalul său și a regimului aplicabil acestuia, precum și a modului în care vor fi implicate statele membre și celelalte instituții europene. Importanța SEAE a fost, de asemenea, clar afirmată:

„Acesta va contribui la consolidarea Uniunii Europene pe scena mondială, îi va consolida profilul și îi va permite acesteia să își protejeze propriile interese și valori cu o eficacitate sporită.”

La 8 iulie 2010, Parlamentul European a adoptat o rezoluție prin care a aprobat această propunere, adăugându-i în același timp propriile sale observații privind numirea membrilor personalului, finanțarea delegațiilor străine și soluționarea eventualelor litigii.

La 26 iulie 2010, Consiliul Uniunii Europene a adoptat o decizie prin care a confirmat propunerea Înaltului Reprezentant, împreună cu amendamentele Parlamentului European. Decizia respectivă a intrat în vigoare imediat. SEAE a fost lansat în mod oficial la 1 ianuarie 2011.

SEAE informează periodic cu privire la activitățile sale. Serviciul face acest lucru prin intermediul rapoartelor anuale de activitate, al rapoartelor privind politica externă și de securitate comună a UE, al rapoartelor privind politica de securitate și apărare comună și al rapoartelor privind drepturile omului. De asemenea, SEAE contribuie la raportul general anual al UE.

Consultați și

Secțiuni editoriale: