European Union External Action

Oprichting van de EDEO

25/11/2019 - 15:46
Overview

De Europese Dienst voor extern optreden werd opgericht bij het Verdrag van Lissabon (dat in 2007 werd ondertekend en eind 2009 in werking trad) en ging officieel van start op 1 januari 2011.

Het verdrag van Lissabon bepaalde ook de wijze waarop de dienst zou worden gecreëerd:

"De inrichting en de werking van de Europese dienst voor extern optreden worden vastgesteld bij een besluit van de Raad. De Raad besluit op voorstel van de hoge vertegenwoordiger, na raadpleging van het Europees Parlement en na de instemming van de Commissie."

In 2010 werden een aantal belangrijke stappen gezet. Op 25 maart stuurde de hoge vertegenwoordiger de Raad een voorstel voor de oprichting van de EDEO. Het voorstel, waaraan lange onderhandelingen en besprekingen met de verschillende betrokken diensten voorafgingen, bevatte gedetailleerde beschrijvingen van de samenstelling van de EDEO, de wijze waarop het personeel zou worden gekozen en behandeld, en de wijze waarop de lidstaten en andere Europese instellingen zouden worden betrokken. Het belang van de EDEO was ook duidelijk:

"De EDEO zal bijdragen tot een sterkere Europese Unie op wereldniveau, met een duidelijker profiel, en zal de Unie helpen haar belangen en waarden uit te dragen."

Op 8 juli 2010 nam het Europees Parlement een resolutie aan tot goedkeuring van dit voorstel, waarbij het zijn eigen opmerkingen over de aanstelling van personeel, de financiering van buitenlandse delegaties en de oplossing van mogelijke geschillen had toegevoegd.

Op 26 juli 2010 nam de Raad van de Europese Unie een besluit aan houdende bevestiging van het voorstel van de hoge vertegenwoordiger en de amendementen van het Europees Parlement. Het besluit werd onmiddellijk van kracht. De EDEO ging officieel van start op 1 januari 2011.

De EDEO brengt geregeld verslag uit over zijn activiteiten. Dit gebeurt door middel van jaarlijkse activiteitenverslagen, verslagen over het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid, verslagen over het gemeenschappelijk veiligheids- en defensie­beleid en verslagen over mensenrechten. De EDEO levert ook een bijdrage aan het jaarlijkse algemene verslag van de EU.

Editorial Sections: