European Union External Action

EIVT sukūrimas

25/11/2019 - 15:46
Overview

Oficialiai pradėjusi veiklą 2011 m. sausio 1 d. Europos išorės veiksmų tarnyba buvo sukurta Lisabonos sutartimi, kuri buvo pasirašyta 2007 m ir įsigaliojo 2009 m.

Lisabonos sutartyje taip pat buvo nustatyta, kaip ši tarnyba turi būti sukurta:

„Europos išorės veiksmų tarnybos struktūra ir veikimas nustatomi Tarybos priimtu sprendimu. Taryba sprendžia remdamasi vyriausiojo įgaliotinio pasiūlymu ir pasikonsultavusi su Europos Parlamentu bei gavusi Komisijos sutikimą.“

2010 m. imtasi tam tikrų svarbių veiksmų. Kovo 25 d. vyriausioji įgaliotinė pateikė Tarybai pasiūlymą dėl EIVT įsteigimo. Pasiūlyme, kuris buvo parengtas po ilgų derybų ir diskusijų su įvairiomis atitinkamomis tarnybomis, buvo, be kita ko, išsamiai aprašyta EIVT sudėtis, darbuotojų atrankos kriterijai ir tai, kokios sąlygos jiems taikomos, taip pat valstybių narių ir kitų Europos institucijų dalyvavimas. Buvo pabrėžtas ir svarbus EIVT vaidmuo:

„Ji padės sustiprinti Europos Sąjungą pasaulinėje arenoje, padidins jos matomumą ir sudarys galimybę jai veiksmingiau propaguoti savo interesus ir vertybes.“

2010 m. liepos 8 d. Europos Parlamentas priėmė rezoliuciją, kuria pritariama šiam pasiūlymui, pridėdamas savo pastabas dėl darbuotojų skyrimo, užsienio delegacijų finansavimo ir galimų ginčų sprendimo.

2010 m. liepos 26 d. Europos Sąjungos Taryba priėmė sprendimą, kuriuo patvirtinamas vyriausiosios įgaliotinės pasiūlymas ir Europos Parlamento pakeitimai. Sprendimas įsigaliojo iš karto po priėmimo. EIVT oficialiai pradėjo veiklą 2011 m. sausio 1 d.

EIVT reguliariai teikia savo veiklos ataskaitas. Ji rengia metines veiklos ataskaitas, ataskaitas dėl ES bendros užsienio ir saugumo politikos, ataskaitas dėl bendros saugumo ir gynybos politikos ir ataskaitas dėl žmogaus teisių. EIVT taip pat prisideda prie ES metinio bendrojo pranešimo rengimo.

Editorial Sections:

Author