European Union External Action

Az EKSZ létrehozása

25/11/2019 - 15:46
Overview

A hivatalosan 2011. január 1-jén elindított szolgálatot a 2007-ben aláírt és 2009 végén hatályba lépett Lisszaboni Szerződés hozta létre Európai Külügyi Szolgálat néven.

A Lisszaboni Szerződés ezenkívül meghatározta a szolgálat létrehozásának módját is:

„Az európai külügyi szolgálat szervezetét és működését a Tanács határozatban állapítja meg. A Tanács a főképviselő javaslata alapján, az Európai Parlamenttel folytatott konzultációt és a Bizottság egyetértését követően határoz.”

2010-ben fontos lépésekre került sor. A főképviselő március 25-én benyújtotta a Tanácsnak az EKSZ létrehozásáról szóló javaslatot. A főképviselő a javaslatban, amelyet az érintett különböző szolgálatokkal folytatott hosszú tárgyalások és megbeszélések előztek meg, részletesen ismertette az EKSZ összetételét, a személyzet kiválasztásának módját és a személyzettel szembeni bánásmódot, valamint a tagállamok és más európai intézmények bevonásának módját. Az EKSZ jelentősége szintén egyértelmű volt:

„Az EKSZ hozzájárul az Európai Unió globális szerepének megerősítéséhez, jobb láthatóságot biztosít számára, valamint hatékonyabb uniós érdekérvényesítésre és értékközvetítésre biztosít lehetőséget.”

Az Európai Parlament 2010. július 8-án állásfoglalást fogadott el, amelyben jóváhagyta ezt a javaslatot, és kiegészítette azt a személyzet kinevezésével, az uniós küldöttségek finanszírozásával és az esetleges viták rendezésével kapcsolatos észrevételeivel.

Az Európai Unió Tanácsa 2010. július 26-án határozatot fogadott el, amelyben megerősítette a főképviselő javaslatát az Európai Parlament módosításaival együtt. A határozat azonnal hatályba lépett. Az EKSZ hivatalosan 2011. január 1-jén kezdte meg működését.

Az EKSZ rendszeresen beszámol tevékenységeiről éves tevékenységi jelentések, az EU közös kül- és biztonságpolitikájáról szóló jelentések, a közös biztonság- és védelempolitikáról szóló jelentések és az emberi jogokról szóló jelentések formájában. Az EKSZ az EU tevékenységeiről szóló éves általános jelentés elkészítésében is közreműködik.

Editorial Sections: