European Union External Action

Osnivanje ESVD-a

25/11/2019 - 15:46
Overview

Europska služba za vanjsko djelovanje koja je s radom službeno započela 1. siječnja 2011. osnovana je Ugovorom iz Lisabona koji je potpisan 2007., a stupio na snagu krajem 2009.

Ugovorom iz Lisabona utvrđen je i način na koji će služba biti osnovana:

„Ustroj i funkcioniranje Europske službe za vanjsko djelovanje utvrđuje se odlukom Vijeća. Vijeće odlučuje na prijedlog Visokog predstavnika nakon savjetovanja s Europskim parlamentom i uz prethodnu suglasnost Komisije.”

U 2010. poduzeti su neki važni koraci. Visoki predstavnik uputio je Vijeću prijedlog o osnivanju Europske službe za vanjsko djelovanje 25 ožujka. Prijedlog, koji je pripremljen na temelju dugih pregovora i rasprava s različitim relevantnim službama, sadržavao je detaljan opis načina na koji bi ESVD bio sastavljen, na koji bi se njegovo osoblje odabiralo i s njime postupalo te načina na koji bi bile uključene države članice i druge europske institucije. Važnost ESVD-a također je bila jasna:

„Doprinijet će jačanju Europske unije na globalnoj sceni, omogućiti joj veću prepoznatljivost i učinkovitije zastupanje njezinih interesa i vrijednosti.”

Europski parlament donio je rezoluciju kojom odobrava taj prijedlog 8. srpnja 2010., uz dodatak svojih primjedbi o imenovanju osoblja, financiranju stranih delegacija i rješavanju mogućih sporova.

Vijeće Europske unije donijelo je odluku kojom je potvrđen prijedlog visokog predstavnika s izmjenama Europskog parlamenta 26. srpnja 2010. Odluka je odmah stupila na snagu. ESVD je službeno započeo s djelovanjem 1. siječnja 2011.

ESVD o svojem radu redovito izvješćuje u godišnjim izvješćima o radu, izvješćima o zajedničkoj vanjskoj i sigurnosnoj politici EU-a, izvješćima o zajedničkoj sigurnosnoj i obrambenoj politici i izvješćima o ljudskim pravima. ESVD doprinosi i godišnjem općem izvješću EU-a.

Editorial Sections:

Author