European Union External Action

Posebni predstavnici EU-a

25/11/2019 - 14:56
Overview

Europska unija u različitim zemljama i regijama svijeta ima posebne predstavnike.

Posebni predstavnici EU-a (PPEU) promiču politike i interese EU-a u nestabilnim regijama i zemljama te imaju aktivnu ulogu u nastojanjima da se učvrste mir, stabilnost i vladavina prava.

PPEU-ovi podupiru rad visokog predstavnika Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku u dotičnim područjima. Imaju važnu ulogu u razvoju snažnije i učinkovitije zajedničke vanjske i sigurnosne politike EU-a te u naporima koje Unija poduzima kako bi postala učinkovitiji, usklađeniji i kompetentniji akter na svjetskoj sceni. Osiguravaju aktivnu političku prisutnost EU-a u ključnim zemljama i regijama te djeluju kao „glas” i „lice” EU-a i njegovih politika.

PPEU-ovi su zaduženi za: Bosnu i Hercegovinu, središnju Aziju, Rog Afrike, ljudska prava, Kosovo, bliskoistočni mirovni proces, Sahel te južni Kavkaz i krizu u Gruziji.

G. Johann Sentler preuzeo je dužnost posebnog predstavnika EU-a u Bosni i Hercegovini 1. rujna 2019. Njegov mandat temelji se na sljedećim ciljevima politike Unije u BiH: daljnjem napretku u procesu stabilizacije i pridruživanja za stabilnu, održivu, mirnu, multietničku i ujedinjenu BiH koja mirno surađuje sa svojim susjedima i koja se nepovratno nalazi na putu prema članstvu u Uniji. Unija će također nastaviti podržavati provedbu Općeg okvirnog sporazuma za mir (GFAP) u BiH.

Račun na Twitteru: @josattler

G. Peter Burian imenovan je PPEU-om za središnju Aziju 15. travnja 2015. Njegovo imenovanje upućuje na kontinuiranu suradnju EU-a sa središnjom Azijom, čime se jamči snažna prisutnost EU-a u razgovorima o ključnim pitanjima od obostranog interesa, uključujući vladavinu prava, sigurnost, energiju, vodu, obrazovanje i ljudska prava.

G. Alexander Rondos imenovan je posebnim predstavnikom Europske unije za Rog Afrike 1. siječnja 2012. Mandat PPEU-a temelji se na ciljevima politike Europske unije u odnosu na Rog Afrike, odnosno aktivnom doprinosu regionalnim i međunarodnim naporima za postizanje trajnog mira, sigurnosti i razvoja u regiji. PPEU nadalje nastoji poboljšati kvalitetu, jačinu i utjecaj višedimenzionalnog djelovanja EU-a u državama Roga Afrike.

G. Eamon Gilmore posebni je predstavnik EU-a za ljudska prava, a na tom mjestu naslijedio je prvog posebnog predstavnika EU-a za ljudska prava, imenovanog 2012. godine, Stavrosa Lambrinidisa. G. Gilmore svoje je dužnosti preuzeo 1. ožujka 2019., a prvotno je imenovan na dvije godine.

Zadaćama posebnog predstavnika za ljudska prava nastoji se povećati djelotvornost i vidljivost politike EU-a o ljudskim pravima. Posebni predstavnik ima širok, fleksibilan mandat, čime se omogućuje prilagodba promjenjivim geopolitičkim okolnostima. Posebni predstavnik blisko surađuje s Europskom službom za vanjsko djelovanje koja pruža punu potporu njegovu radu.

Kao bivši zamjenik premijera i ministar vanjskih poslova Irske Eamon Gilmore je s tadašnjom vladom bio odgovoran za provedbu Sporazuma na Veliki petak, uključujući temeljne odredbe u vezi s ljudskim pravima. Od listopada 2015. posebni je izaslanik visokog predstavnika za kolumbijski mirovni proces. Sve strane jako cijene njegov rad i doprinos mirovnom procesu.

Račun na Twitteru: @EamonGilmore

Gđa Nataliya Apostolova imenovana je posebnom predstavnicom Europske unije za Kosovo 4. kolovoza 2016. Kako bi se ostvarili ciljevi politike, jedna od zadaća u okviru mandata pružanje je savjetovanja i potpore EU-a u političkom procesu te promicanje opće političke usklađenosti Unije na Kosovu.

Susanna Terstal posebna je predstavnica EU-a za bliskoistočni mirovni proces od 18. rujna 2018. Zadaće su posebnog predstavnika doprinos djelovanjima i inicijativama kojima je cilj konačno razrješenje izraelsko-palestinskog sukoba na temelju dvodržavnog rješenja. Aktivno podupire mirovne pregovore između stranaka i daje im doprinos.

G. Angel LOSADA imenovan je PPEU-om za Sahel 1. studenoga 2015. Odgovoran je za doprinos EU-a regionalnim i međunarodnim naporima na postizanju trajnog mira, sigurnosti i razvoja u Sahelu. Na temelju strategije EU-a za sigurnost i razvoj u Sahelu koordinira i sveobuhvatni pristup EU-a krizi u toj regiji.

Račun na Twitteru: @AngelLosadaEU

Podaci za kontakt: +32 2 584 5428/2479

E-pošta: angel.losada@ext.eeas.europa.eu

G. Toivo Klaar imenovan je PPEU-om za južni Kavkaz i krizu u Gruziji 13. studenoga 2017. Njegov mandat temelji se na ciljevima politike Unije za južni Kavkaz u skladu s postojećim mehanizmima, uključujući OESS i njegovu skupinu iz Minska, kojima se nastoji spriječiti sukobe u regiji, doprinijeti mirnom rješavanju sukoba u regiji, kao što su kriza u Gruziji i sukob u Gorskom Karabahu, promicanjem povratka izbjeglica i interno raseljenih osoba i drugim odgovarajućim sredstvima, te poduprijeti provedbu takvog rješenja u skladu s načelima međunarodnog prava, pokrenuti konstruktivnu suradnju s glavnim zainteresiranim akterima u pogledu regije, poticati i podupirati daljnju suradnju između Armenije, Azerbajdžana i Gruzije, te, prema potrebi, njihovih susjednih zemalja i povećati djelotvornost i vidljivost Unije u regiji.

Račun na Twitteru: @ToivoKlaar

Editorial Sections: